De jaarwisseling staat voor de deur! Wij wensen u een fijne jaarwisseling. De gemeente streeft naar een veilige en gezellige jaarwisseling voor iedereen. Dat doet zij in nauwe samenwerking met haar partners. We hebben hieronder alle informatie over de jaarwisseling voor u op een rijtje gezet.

Vuurwerkverkoop

Vuurwerk mag verkocht worden op 28, 29 en 30 december. Het vuurwerkverkooppunt in Wassenaar is Tuincentrum De Bosrand, Rijksstraatweg 361b.

Wanneer mag vuurwerk worden afgestoken? 

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Behalve vuurwerk uit de categorie 1: dat mag het hele jaar door worden afgestoken. Kijk voor meer informatie over categorieën vuurwerk op www.rijksoverheid.nl(externe link)wwww.politie.nl(externe link) of www.brandweer.nl(externe link)

Strengere eisen vuurwerk afsteken in Wassenaar 

In Wassenaar staan veel huizen met een rieten dak en er is veel bos- en duingebied. De regels bij het afsteken van vuurwerk zijn in Wassenaar dan ook strenger dan in andere gemeenten omdat het brandgevaar daar groter is. 

Vuurwerk afsteken bij woningen met rieten daken 

Er geldt een verbod om vuurwerk af te steken binnen een afstand van 30 meter van woningen met een rieten dak. Buiten deze afstand mag er laag vuurwerk worden afgestoken: vuurwerk dat minder dan 10 meter de lucht in gaat. Vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk dat hoger gaat dan 10 meter, moet verder dan 250 meter van de woning worden afgestoken. 

Vuurwerk afsteken bij bos- en duingebieden

In de buurt van bos- en duingebieden moet een grotere afstand in acht worden genomen. Vuurwerk afsteken binnen 100 meter van deze gebieden is verboden in verband met groot brandgevaar. Buiten deze afstand van 100 meter is het weer toegestaan om laag vuurwerk af te steken. Hoog vuurwerk is pas toegestaan als er 250 meter afstand is tussen de bos- of duinrand en de afsteekplaats. 

Bij overtredingen 

Wanneer er een overtreding wordt begaan, dus als het vuurwerk te dicht bij brandgevaarlijke plaatsen wordt afgestoken, treedt de politie op. In samenwerking met Bureau Halt (voor jongeren tot 18 jaar) wordt een streng “Lik-op-stuk” beleid gevoerd. Er wordt niet eerst gewaarschuwd. 

Illegaal vuurwerk 

De gemeente Wassenaar hoopt op een gezellige en veilige jaarwisseling. Daarom zet de gemeente zich in om het gebruik van illegaal vuurwerk tegen te gaan. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000

Vuurwerkoverlast melden 

Wordt er in uw buurt te vroeg vuurwerk afgestoken? Meld dit dan bij de politie 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000

Opruimen vuurwerkafval 

Vuurwerkafval vervuilt de straten en kan gevaarlijk zijn. Na de jaarwisseling gaan kinderen op zoek naar vuurwerk dat nog niet is afgegaan. Ieder jaar gebeuren hierdoor ernstige ongelukken. Daarom vragen wij u om uw vuurwerkafval direct op te ruimen en niet te wachten tot de volgende ochtend. Gebruik daarvoor een vuurwerkafvalzak (verkrijgbaar bij Tuincentrum De Bosrand en bij het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat). Doe de vuurwerkafvalzak in de container voor restafval. Heeft u geen vuurwerkafvalzak? Dan kunt u het vuurwerkafval ook direct in de container voor restafval deponeren.

Tips voor het opruimen van vuurwerkafval 

  • Verzamel direct na het afsteken het vuurwerkafval of doe dit zo vroeg mogelijk op nieuwjaarsdag. 
  • Maak vuurwerkafval nat voor het opruimen. 
  • Steek nooit beschadigd vuurwerk opnieuw af. 
  • Doe het vuurwerkafval pas als het is afgekoeld in een vuurwerkafvalzak en/of in de container voor restafval. Zo zorgen we samen voor een schoon en vuurwerkafval-vrij Wassenaar.

Gewijzigde afvalinzameling tijdens de feestdagen 

  • De afvalinzameling op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag (maandag 25 december en maandag 1 januari) is gewijzigd. Kijk voor de aangepaste inzameling op www.avalex.nl/kalender(externe link)
  • Om vuurwerkschade te voorkomen, worden de ondergrondse containers afgesloten. Dit gebeurt op oudjaarsdag om 16:00 uur tot en met nieuwjaarsdag 06:00 uur. De bovengrondse containers worden op oudjaarsdag verwijderd en na nieuwjaarsdag teruggeplaatst. 
  • Op maandag 25 december (eerste kerstdag), dinsdag 26 december (tweede kerstdag) en maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) is de milieustraat aan de Hogeboomseweg gesloten. 
  • Kijk voor meer informatie op www.avalex.nl(externe link).