Op woensdag 15 maart 2023 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap. De gemeente Wassenaar ligt binnen het grondgebied van het waterschap Rijnland en Waterschap Delfland. Voor welk waterschap u mag stemmen is afhankelijk van uw adres. 

Stempas én identiteitsbewijs

Voorafgaand aan de verkiezingen ontvangt u uw stempas(sen). U ontvangt uw stempas tussen 20 en 26 februari 2023. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan ontvangt u twee stempassen. Eén voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen uw stem uitbrengen dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen, zonder stempas kunt u niet stemmen.

Mocht u uw stempas kwijtraken of niet hebben ontvangen dan kunt u uiterlijk tot dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur aan de balie van het gemeentekantoor een vervangende stempas aanvragen. Vindt u alsnog “oude” stempas terug dan kunt u daarmee niet stemmen, dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen ook uw identiteitsbewijs mee (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Uw identiteitsbewijs mag op 15 maart 2023 niet langer dan vijf jaar verlopen mag zijn; dus in ieder geval geldig tot 16 maart 2018 of een latere datum. U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument. U bent verplicht uw identiteit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.
Let op! Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.

Waar kunt u stemmen

U kunt uw stem voor de Provinciale Staten en Waterschap Rijnland uitbrengen in een willekeurig stembureau in Wassenaar. Stemt u voor waterschap Delfland? Dan kunt u alleen stemmen in stembureau Kievietschool, Buurtweg 16, ingang Oranjelaan.  Let op: Deze locaties kunnen tot één dag voor de verkiezingen nog wijzigen. Houd daarom de website van de gemeente goed in de gaten. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd. De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

 • Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22
 • Bloemcampschool, Bloemcamplaan 52
 • Buurtcentrum, Charlottestraat 5
 • Woonzorgcentrum, Van Ommerenpark 200
 • Bibliotheek, Langstraat 40
 • Sophiekehuis, V Zuylen v Nijeveltstraat 313
 • Buurtvereniging Oostdorp, Dr. Mansveltkade 9
 • Schoolgebouw, Middelweg 33 (ingang aan de kant van de Fabritiuslaan)
 • Kinderboerderij, Rodenburglaan 80
 • Verpleegtehuis Duinstede, Deijlerweg 208
 • Kievietschool, Buurtweg 16, ingang Oranjelaan 
 • De Warenar, Kerkstraat 75
 • Voormalig gebouw Sion, ingang Parklaan 28
 • Gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45

Voordat u gaat stemmen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u testen. Een andere kiezer kan voor u gaan stemmen. Dat kan door de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

In het stemlokaal

Komt u stemmen in het stemlokaal? Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand. Wij vragen u om de aanwijzingen van de stembureauleden in het stemlokaal op te volgen.