De energietoeslag 2023 is geld voor inwoners met een laag inkomen om de hoge energierekening mee te betalen. Er is dit jaar nog € 800 energietoeslag per huishouden beschikbaar. We werken nu hard aan de voorbereiding van de uitbetaling van de energietoeslag 2023. We verwachten de eerste uitbetalingen uiterlijk 1 december 2023 te kunnen doen. Wijzigingen in de data van uitbetalen en aanvragen leest u op onze kanalen. Volg ons via onze website, social media of houd de gemeenterubriek in de Wassenaarse Krant in de gaten. Hieronder leest u wanneer u de energietoeslag 2023 kunt verwachten of aanvragen. 

Automatisch uitbetalen

Inwoners met uitkering

Heeft u een lopende uitkering (bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz)? Dan heeft u recht op energietoeslag. U krijgt het geld automatisch uitbetaald. We verwachten het geld uiterlijk 1 december 2023 uit te betalen. U hoeft zelf niets te doen.

Inwoners die in 2022 energietoeslag kregen of minimaregeling tot 130% hebben

Kreeg u in 2022 energietoeslag of maakt u gebruik van een minimaregeling tot 130% van het sociaal minimum? We stellen dan eerst vast of u nog recht heeft op energietoeslag. Hiervoor krijgen we gegevens van de Rijksoverheid. Heeft u recht op energietoeslag? Dan verwachten we uiterlijk 1 februari 2024 het geld uit te betalen. Dit gaat dan automatisch en u hoeft zelf niets te doen.

Studenten

Voor studenten is er dit jaar een andere regeling. Studenten ontvangen eenmalig een tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit is voor studenten die een uitwonende basisbeurs in combinatie met een aanvullende beurs hebben.

Zelf aanvragen

Ondernemers en inwoners met inkomen tot 120%

Ondernemers en inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimuminkomen kunnen zelf energietoeslag aanvragen. We willen voorkomen dat we dubbel uitbetalen. Daarom is het aanvraagformulier beschikbaar nadat alle automatische uitbetalingen zijn gedaan. We verwachten dat het aanvraagformulier uiterlijk 1 februari 2024 online beschikbaar is.

Bijstandsnorm

Vergelijk uw inkomen met de geldbedragen in het overzicht op de website van gemeente Leidschendam-Voorburg. Zo ziet u of u recht heeft op de energietoeslag.

Hulp

Wilt u praten met iemand over geldzaken? Of hoe u een betaalafspraak maakt met uw energieleverancier? Maak dan een afspraak met Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar(externe link).