Gemeente Wassenaar - Gemeentelijke kennisgeving

Gemeentelijke kennisgeving

Aan:       De eigenaar van deze aanhanger
Betreft:   Verwijdering aanhanger
Locatie:  Charlottestraat, Parkeerterrein SV Wassenaar

                               

 Datum  : 15-12-2011

 Aanhanger: merk onbekend

De eigenaar van deze aanhanger wordt verzocht  uiterlijk 22-12-2011 deze aanhanger van de openbare weg te verwijderen.

Mocht aan bovenstaand verzoek geen gevolg worden gegeven dan zal de caravan worden afgevoerd en vernietigd. Eventuele kosten zullen op de eigenaar worden verhaald.

Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met:
Gemeente Wassenaar, Afdeling Toezicht en Handhaving . Tel.nr: 070-5122370

 

Artikel 5.1.5 2e lid  A.P.V luidt:

Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of een ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

a.  langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een weg.

 

  • 15 december 2011