Gemeente Wassenaar - Nieuwe inwonersavond

Nieuwe inwonersavond

Op maandag 31 oktober organiseerde de gemeente Wassenaar voor de 4e maal een nieuwe inwonersavond. Iedereen die zich het laatste half jaar hadden ingeschreven ontving hiervoor een uitnodiging.Nieuw van de gemeente Wassenaar was o.a. een uittreksel van de nieuw gelanceerde engelse website is. De Amerikaanse ambassade was hier enthousiast op en wil het boekje gaan gebruiken voor de nieuwe inwoners. Het zal een katalysator zijn voor buitenlanders om hun weg te vinden naar de Engelse site. Typisch nederlandse zaken als woz waarde, DIGI D en burgerservicenummer worden er beknopt uitgelegd met een verwijzing naar de nieuwe engelse site waar meer informatie te vinden is.

In de presentatie van de hoofdredacteur werd uitgelegd dat op de website geen lijsten met naam, adres en woonplaats te vinden zijn. Die zijn zeer onderheving aan verandering.Ze staan in de gemeentegids en zijn digitaal via een link te raadplegen.

Het programma bestond het het welkomstwoord door burgemeester (Jan) Hoekema en er volgde een voorstelrondje van College met uitleg over hun portefeuilles. Mevrouw Bonnie Klap heeft ter plekke een toelichting gegeven op deze portefeuilles voor de buitenlandse gasten. Daarna volgende er een presentaties van het klant kontakt centrum.

Tot slot de presentatie van Carla de Glopper, die enthousiast en duidelijk in 10 minuten het Wassenaar van Toen en Nu liet zien en iedereen weer rechtop liet zitten

  • 3 november 2011