Gemeente Wassenaar - Betonstorting zaterdag 25 juni a.s

Betonstorting zaterdag 25 juni a.s

In verband met een ‘wilde' staking van de regionale betoncentrales is de geplande betonstort op woensdag 22 juni jl. niet doorgegaan. Gelet op de noodzakelijke voortgang van het realiseren van het gezondheidscentrum Bronovo zal morgen, zaterdag 25 juni a.s., alsnog beton worden gestort.

Hieronder treft u de actuele informatie aan over de werkzaamheden.

Betonstorting op zaterdag 25 juni van 06.00 tot 18.00 uur Op zaterdag 25 juni a.s. vindt een grote betonstorting op de hoek van de Hofcampweg/ Starrenburglaan plaats bij het bouwproject Havenaer/ Bronovo. Voor deze betonstort is een continue aanvoer van circa 900 m3 beton noodzakelijk. Naar verwachting worden hiervoor tussen 06.00 en 18.00 uur circa 100 ladingen vervoerd met betonwagens.

Licht zoemend geluid in de nacht Na afloop van de betonstorting wordt gestart met het vlinderen (schuren) van het gestorte beton. Dit vlinderen gaat door tot in de nachtelijke uren en gaat gepaard met een licht zoemend schuurgeluid. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Afsluiting en omleiding • De Hofcampweg wordt tussen de Starrenburglaan en de Van Hallstraat op zaterdag 25 juni tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten voor alle verkeer (m.u.v. bouwverkeer Havenaer). • Het verkeer wordt omgeleid via de Van Hallstraat (bedrijventerrein). • In de Van Hallstraat wordt hiervoor op enkele plaatsen een parkeerverbod ingesteld. • De busroute wordt omgeleid via de Donker Curtiusstraat / Dr. Weederlaan. Dit heeft geen invloed op de halteplaatsen. In verband met het project Drie Assen (Van Zuylen van Nijeveltstraat e.o.) is er ook een andere omleiding in het gebied. De beide omleidingen worden door middel van omleidingsborden op elkaar aangepast. Ook worden hier extra verkeerstoezichthouders ingezet in het gebied.

Meer informatie Door de ontstane overmachtsituatie informeren wij u alsnog via deze weg zodat u op de hoogte bent van de werkzaamheden voor deze zaterdag. Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de heer A. J. (Ton) Duijndam, civiel projectleider van het Ingenieursbureau van de Gemeente Wassenaar, tel 070 - 51 22 246 (06 - 5123 1633) of door een mail te sturen naar aduijndam@wassenaar.nl.

  • 24 juni 2011