Gemeente Wassenaar - Van Lanschot Senior Open

Van Lanschot Senior Open

Van vrijdag 24 t/m zondag 26 juni wordt het Van Lanschot Senior Open 2011 gespeeld op de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club (www.vanlanschotsenioropen.nl).

Organisator TIG SPORTS verwacht tijdens dit internationale golftoernooi ongeveer 8.000 bezoekers in totaal. In 130 landen wordt er via de televisie aandacht besteed aan het evenement, wat ook de nodige cameraploegen met zich meebrengt. Kortom het is een uitdaging voor de organisatie, de commissies en de vrijwilligers.

In overleg met de gemeente Wassenaar wordt er een parkeerterrein gerealiseerd aan de Rust en Vreugdlaan. Bezoekers worden hiervandaan per pendelbus van en naar de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club gebracht. Met deze brief willen wij u als buurtbewoner op de hoogte stellen van de tijdelijke maatregelen die genomen worden om overlast tot een minimum te beperken. 

Verkeersplan en verkeersmaatregelen

De organisatie heeft in samenwerking met de gemeente Wassenaar een verkeersplan opgesteld waarin de directe omgeving van Koninklijke Haagsche Golf en Country Club zo veel mogelijk wordt ontzien. Gevolg is wel dat de verkeerssituatie tijdelijk zal wijzigen.

Van woensdag 22 juni tot en met maandag 27 juni zal het terrein van de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club afgesloten zijn voor verkeer. Op de Rust en Vreugdlaan worden automobilisten opgevangen door parkeerbegeleiders die de gasten een parkeerplaats toewijzen. 

Omleidingen

Het verkeer voor het Van Lanschot Senior Open wordt op lokaal niveau (Wassenaar) door middel van bewegwijzering naar het parkeerterrein aan de Rust en Vreugdlaan verwezen. Op de achterzijde van deze brief treft u een overzicht aan van de omleidingen en aanvullende verkeersmaatregelen.

 Verkeer komende vanaf de N14 / N44 /vanuit Den Haag:

- via Landscheidingsweg > Wittenburgerweg > Stoeplaan > Schouwweg > Rust en Vreugdlaan

- of via N44 > Van der Oudermeulenlaan > Stoeplaan > Schouwweg > Rust en Vreugdlaan

Verkeer komende vanaf N44 vanuit Amsterdam / N441 Katwijk:

- via N44 Rijksstraatweg > Rust en Vreugdlaan

Aanvullende verkeersmaatregelen

Tevens zijn er aanvullende maatregelen die van woensdag 22 juni tot en met maandag 27 juni genomen worden om overlast voor de bewoners te beperken. Hierop zal door de politie worden gecontroleerd.

Op het overzichtskaartje in de bewonersbrief (PDF-document 389 kB)wordt aangegeven in welke straten er een parkeerverbod geldt. 

Oranje straten : parkeerverbod

Rode straat : parkeerverbod + rood/wit afzetlint tussen de bomen

Haagsche Golf & Country Club

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.vanlanschotsenioropen.nl . Heeft u vragen over het evenement dan kunt u contact opnemen met organisator TIG SPORTS via tel: 020-579060 of per e-mail via info@tigsports.nl

  • 23 juni 2011