Gemeente Wassenaar - Gemeentelijke kennisgeving

Gemeentelijke kennisgeving

De eigenaar van de caravan, merk Adria , die geplaatst is op de Dr Mansveltkade ter hoogte van perceel 2 wordt verzocht deze van de openbare weg te verwijderen.

De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de caravan te verwijderen. Na deze termijn zal de caravan zonodig van gemeentewege worden verwijderd en zullen de kosten op de eigenaar worden verhaald.

Voor inlichtingen
Bureau Toezicht en Handhaving tel. 070-5122370 of e-mail toezicht@wassenaar.nl

Caravan

  • 16 juni 2011