Gemeente Wassenaar - Wegafsluiting 3Assen

Wegafsluiting 3Assen

Het einde van de werkzaamheden op de Van Zuylen van Nijeveltstraat tussen de Johan de Wittstraat en de Havenstraat zijn in zicht. Omdat er ook nog werkzaamheden op het kruispunt Van Zuylen van Nijeveltstraat - Johan de Wittstraat moeten worden uitgevoerd zal dit kruispunt van maandag 20 juni tot en met maandag 27 juni worden afgesloten voor alle verkeer. De verharding op dit kruispunt zal worden verwijderd en de nieuwe verharding wordt vervolgens aangebracht. Ook wordt de asfaltverharding op de Johan de Wittstraat (richting centrum), vanaf het kruispunt tot aan de drempel verwijderd en vervangen door een klinkerverharding. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt de hele Van Zuylen van Nijeveltstraat weer opengesteld voor verkeer. Gedurende de afsluiting van het kruispunt Van Zuylen van Nijeveltstraat - Johan de Wittstraat wordt ook de Van Zuylen van Nijeveltstraat tussen de Wiegmanweg en de Johan de Wittstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Laatste fase Drie Assen EIND augustus/ BEGIN SEPTEMBER 2011
Met bovengenoemde werkzaamheden zijn nog niet alle werkzaamheden in het kader van de Drie Assen afgerond. In de laatste twee weken van augustus en de eerste twee weken van september wordt er nog relining in het riool en het geluidsreducerend asfalt op de Van Zuylen van Nijeveltstraat aangebracht. Relinen is het aanbrengen van een kous voorzien van hars in het riool. De kous wordt door middel van water in het riool gebracht en vervolgens wordt het water verhit waardoor de hars uithardt. Hierdoor ontstaat een buis in een buis. Aansluitend aan het relinen wordt het geluidreducerend asfalt aangebracht.

Hiervoor is het noodzakelijk om de Van Zuylen van Nijeveltstraat tijdelijk weer af te sluiten voor het verkeer. U wordt hierover later geïnformeerd.

Wat is het project de Drie Assen?
De gemeente Wassenaar werkt aan noodzakelijk onderhoud en verbetering van haar hoofdwegennet. De Lange Kerkdam, de Van Oldenbarneveltweg en Van Zuylen van Nijeveltstraat zijn een belangrijk onderdeel van dit wegennet. De veiligheid en de leefbaarheid op deze drie verkeersassen moet worden verbeterd, maar ook het asfalt en de verkeerslichten op dit traject zijn aan vervanging toe. Ook moeten delen van het riool worden vervangen. Dit project staat ook bekend onder de naam Drie Assen. Voor actuele informatie zie ook www.wassenaar.nl/drieassen.

Vragen / opmerkingen?
Heeft u naar aanleiding van dit project nog vragen of opmerkingen, stuur deze dan naar: drieassen@wassenaar.nl. Iedere inwoner of bezoeker van de gemeente Wassenaar kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Als u dit wilt mail dan naar: drieassen@wassenaar.nl.

logo 3 assen 212

  • 10 juni 2011