Gemeente Wassenaar - Inspraak- en discussieavond RijnlandRoute

Inspraak- en discussieavond RijnlandRoute

De gemeente Wassenaar organiseert een inspraak- en discussieavond over de RijnlandRoute op woensdag 1 juni van 20.00 tot 22.00 uur in Raadhuis De Paauw (Raadhuislaan 22, Wassenaar).

Inspreken mogelijk; laat uw stem horen!

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei jl. bleek dat er vanuit de Wassenaarse bevolking behoefte is om zich uit te spreken over de recente ontwikkelingen omtrent de RijnlandRoute. Graag bieden wij u de mogelijkheid om uw mening over de RijnlandRoute met ons te delen.

Aanmelden hiervoor kan bij de griffie tot uiterlijk woensdag 1 juni 12.00 uur per e-mail via griffie@wassenaar.nl of telefonisch via tel. 070 51 22 485.

 Programma

19.45 uur        Inloop

20.00 uur        Welkom en toelichting op de recente ontwikkelingen rond de RijnlandRoute door burgemeester Jan Hoekema en wethouder Dienke Dekker in de Raadzaal

20.10 uur        Mogelijkheid tot inspreken (s.v.p. vooraf aanmelden)

21.00 uur        Ruimte voor discussie met het Wassenaarse raad en collegedelegatie

21.30 uur        Einde met informeel samenzijn in de Spiegelhal

Recente ontwikkelingen RijnlandRoute

Op 12 april jl. is de MilieuEffectRapportage (MER) voor de RijnlandRoute door het demissionaire college van Gedeputeerde Staten vastgesteld. Daarbij heeft het demissionaire college van Gedeputeerde Staten de variant F van 'Zoeken naar Balans' beoordeeld als het meest kansrijke voorkeursalternatief gezien het beschikbare budget en dit oordeel meegegeven voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Dit nieuwe college heeft dit oordeel overgenomen. Daarnaast heeft het nieuwe college 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor inpassingsmaatregelen voor de RijnlandRoute. De besluitvorming over het voorkeurstracé ligt bij het college van Gedeputeerde Staten en daarna bij Provinciale Staten.

  • 30 mei 2011