Gemeente Wassenaar - Werkzaamheden Van Zuylen

Werkzaamheden Van Zuylen

logo 3 assen 212

Project Drie Assen: Werkzaamheden Van Zuylen van Nijeveltstraat

Door de winterperiode eind vorig jaar hebben de werkzaamheden op de Van Zuylen van Nijeveltstraat vertraging opgelopen. Momenteel is de aannemer weer volop bezig met het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is de bedoeling om in week 3 asfalt aan te brengen op het gedeelte tussen de Wiegmanweg en de Johan de Wittstraat en op het gedeelte tussen de Havenstraat en de Oostdorperweg.

Van Zuylen van Nijeveltstraat weer open voor verkeer

Op vrijdag 21 januari zal het verkeer vanaf 16.00 uur weer over de Van Zuylen van Nijeveltstraat gaan rijden. Op het gedeelte tussen de Wiegmanweg en de Johan de Wittstraat zal het verkeer weer in beide richtingen kunnen rijden en kunnen de bewoners weer voor de deur parkeren. Op het gedeelte tussen de Havenstraat en de Oostdorperweg zal alleen verkeer in de richting van de Oostdorperweg naar de Havenstraat kunnen rijden. Op dit gedeelte moeten de parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden nog worden aangebracht. Om veilig te kunnen werken is het noodzakelijk om hiervoor één rijstrook af te sluiten. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond zal het verkeer ook op dit traject weer in beide richtingen gaan rijden en kunnen de bewoners weer voor de deur parkeren. Start werkzaamheden gedeelte Van Zuylen van Nijeveltstraat tussen de Oostdorperweg en de Katwijkseweg

Op 24 januari wordt er gestart met de werkzaamheden op het gedeelte van de Van Zuylen van Nijeveltstraat tussen de Oostdorperweg en de Katwijkseweg. De bestaande verharding wordt opgebroken en het nieuwe riool wordt aangelegd, waarna aansluitend de nieuwe verharding wordt aangebracht.De werkzaamheden zullen naar verwachting, afhankelijk van de weersomstandigheden, in week 11 worden afgerond. 

Omleidingen doorgaand verkeer

Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding aangegeven via de Johan de Wittstraat -Starrenburglaan - Van Duivenvoordelaan - Oostdorperweg - Kokshornlaan - Katwijkseweg.

Ten behoeve van deze omleiding worden de bloembakken op de Oostdorperweg, hetweggedeelte tussen de Van Cranenburchlaan en de Lagerweide, verwijderd. Deze bloembakken worden als de werkzaamheden voor het project Drie Assen zijn afgerond weer terug geplaatst.

Omleiding (brom) fietsverkeer

De omleiding voor het (brom)fietsverkeer loopt via de Dr. Mansveltkade, Bothastraat, Bothaplein, Hallekensstraat, Dr. Leijdsstraat en Havenstraat. De omleiding geldt voor beide richtingen.

Omleiding openbaar vervoer buslijn 90 en 91

  • Buslijn 90 rijdt via dezelfde route als voor het doorgaand verkeer en vervolgt dan zijn route. Tussen de Johan de Wittstraat en de Katwijkseweg komen de haltes op de Van Zuylen van Nijeveltstraat te vervallen.
  • Buslijn 91 rijdt via de Johan de Wittstraat en vervolgt dan zijn normale route. De halte op de Oostdorperweg komt te vervallen.

Beperken sluipverkeer Oostdorp

Om sluipverkeer door Oostdorp zoveel mogelijk te beperken wordt op de Dr. Mansveltkade, in noordelijke richting, éénrichtingsverkeer ingesteld tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Rozensteinstraat . (Brom)fietsers worden hiervan uitgezonderd.

Bereikbaarheid marktterrein

De markt op de Berkhei wordt bereikbaar gemaakt via de Duinrellweg. Standhouders en bezoekers van de markt kunnen via deze route het marktterrein bereiken. Er zijn echter standhouders waarvan de auto te groot is om de bocht aldaar te maken. Deze zullen onder begeleiding, tegen de rijrichting in, via de Bothastraat en de Christiaan de Wetstraat rijden om op het marktterrein te komen.

Parkeren, vuilnis ophalen, de hulpdiensten

  • Tijdens de afsluiting bij u voor de deur is het niet mogelijk om te parkeren en wij vragen u dan ook om uw auto elders, bij voorkeur op de Berkhei te parkeren.
  • Het is tijdens de werkzaamheden bij u voor de deur niet mogelijk voor de vuilnisauto om bij uw woning te komen en wij verzoeken u dan ook om vuilcontainers in de zijstraten te plaatsen.
  • De hulpdiensten zullen, bij calamiteiten, te allen tijde toegang tot het afgesloten gebied hebben.

Heeft u nog vragen?

Wij kunnen overlast niet voorkomen maar proberen deze zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen aan u als omwonende daarom ook begrip en medewerking.

Voor meer informatie over het project en de werkzaamheden kunt u de website van de gemeente bezoeken www.wassenaar.nl/drieassen. Daar is de meest recente informatie te vinden. Ook kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan drieassen@wassenaar.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook (algemene) vragen stellen.

Als u vragen of klachten heeft over de werkzaamheden bij u voor de deur dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouders, dhr. H. van der Linden of dhr. R. Geene, tel.06-22434127

  • 14 januari 2011