Gemeente Wassenaar - Een nieuwe organisatiestructuur voor de gemeente Wassenaar

Een nieuwe organisatiestructuur voor de gemeente Wassenaar

De gemeente zet daarmee een belangrijke stap op weg naar een organisatie die de klant van nu en de toekomst nog beter ten dienst kan staan.

De gemeente Wassenaar bevindt zich al geruime tijd in een proces van organisatieverandering onder de noemer 'nieuw Wassenaars model'. De gemeente wil dienstverlenender en toegankelijker zijn en de organisatiestructuur wordt helderder door minder afdelingen en leidinggevenden. In de nieuwe organisatie staat 'de klant' voorop. Al blijft de gemeente natuurlijk altijd handelen vanuit het algemeen belang en heeft diezelfde klant niet altijd het gelijk aan zijn zijde.

De gemeente Wassenaar wil met deze omslag voor haar burgers, bedrijven, instellingen en medewerkers de volgende vijf doelen gaan realiseren:
1. De burger krijgt waar voor zijn geld. Producten en diensten worden op tijd en van voldoende kwaliteit opgeleverd.
2. De burger is betrokken. Zo is bij deregulering het burgerpanel ingezet en is er een accountmanager voor wijk- en buurtorganisaties.
3. Afspraak is afspraak. Twee weken is ook echt twee weken. Indien men daarvan afwijkt wordt men tijdig ingelicht.
4. Medewerkers werken met plezier bij de gemeente Wassenaar. Er zijn uniforme afspraken over arbeidsvoorwaarden, medewerkers worden gecoachd en getraind waar nodig. 
5. Korte processen, met een minimum aan regels. De klant kan op één plek terecht voor alle vragen. Overbodige regels zijn en worden geschrapt.

Met deze omslag is de organisatieverandering nog niet tot een einde gekomen. Het nieuwe Management Team (MT), dit zijn de gemeentesecretaris en de nieuwe afdelingshoofden, gaat de organisatie aansturen op basis van integraal management. Dat betekent dat leden van het MT gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor ontwikkelen, uitbouwen en naleven van afspraken en werkprocessen. Dit alles om uiteindelijk de dienstverlening aan 'de klant' te verbeteren.

Betere dienstverlening
De dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen is een belangrijk issue binnen het organisatieveranderingstraject. De gemeente Wassenaar gaat werken met een zogenaamde front-office. Dit wordt dé plek waar de klant van de gemeente terecht kan met al zijn (aan)vragen. De bereikbaarheid van de gemeente en haar medewerkers wordt verbeterd, er komen speciale accountmanagers voor o.a. de wijk-en buurtverenigingen en het digitaal loket wordt verder uitgebouwd. 

Organisatiestructuur
Op 2 januari 2008 gaat de gemeentelijke organisatie in Wassenaar over van een zogenaamd sectormodel naar een directiemodel. Dat betekent een plattere organisatie met weinig hiërarchische niveaus en een heldere directe aansturing. In de bijlage treft u een overzicht van de nieuwe organisatie en een toelichting op doelen van de verschillende nieuwe afdelingen. 

De omslag
Een nieuw organisatiemodel betekent voor veel van de medewerkers nieuwe collega's en leidinggevenden en voor een beperkt aantal medewerkers nieuwe taken. U mag van de organisatie minimaal dezelfde service verwachten als voor de omslag. Al is het natuurlijk wel de bedoeling dat de nieuwe organisatie snel voordelen oplevert voor u en de medewerkers.

De medewerkers van de gemeente krijgen op maandag 7 januari a.s. tussen 8.00 en 10.00 's ochtends een feestelijk ontbijt aangeboden om de omslag naar de nieuwe organisatie officieel te bekrachtigen. De gemeente zal dan voor bezoekers niet open zijn. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 

Het organogram

  • 14 december 2007