Gemeente Wassenaar - Ruimere openingstijden KCA-depot door verplaatsing naar Hogeboomseweg

Ruimere openingstijden KCA-depot door verplaatsing naar Hogeboomseweg

Op 24 september jl. heeft de gemeenteraad ingestemd om het depot voor klein chemisch afval (KCA-depot) te verplaatsen naar de inrichting aan de Hogeboomseweg. 

Uiteraard zullen wij tegen die tijd hier duidelijk over communiceren naar de burgers.it betekent voor de burger ruimere openingstijden en meer gemak doordat alle soorten afval nu op één plaats kunnen worden aangeboden.

Met het verplaatsen van het depot van de gemeentewerf naar de Hogeboomseweg, verruimt de gemeente haar openingstijden voor het wegbrengen van klein chemisch afval:

? maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

? zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Inzamelen van het Kca gebeurt ook door de inzet van een chemocar. Deze chemocar rijdt op dit moment op 1 week per maand door Wassenaar en staat dan op 30 verschillende plaatsen 45 minuten stil. Met de verruiming van de openingstijden voor het depot zal naar verwachting het bezoek van burgers aan de chemocar verder teruglopen. Om nu voor de burger toch de service te blijven leveren van het ophalen van het Kca d.m.v. de chemocar wordt voorgesteld om deze inzamelstructuur anders te organiseren met een beperkt aantal strategisch gekozen halteplaatsen (15), met als nieuwe langdurige halte de markt. Hier zal de chemocar 2 dinsdagen per maand staan van 08.00 uur tot 11.45 uur.

Avalex en de gemeente zullen over de wijzigingen in het ophaalschema van de chemocar nog uitgebreid communiceren via de websites www.wassenaar.nl en www.avalex.nl en uiteraard via de plaatselijke kranten en de wekelijkse gemeenterubriek.

  • 1 oktober 2007