Gemeente Wassenaar - Wassenaar wil "Millennium Gemeente" worden

Wassenaar wil "Millennium Gemeente" worden

In heel Nederland doen gemeenten dit, omdat zij daarmee de acht Millenniumdoelen willen ondersteunen. Die zijn bovenal gericht op vermindering van extreme armoede en gerelateerde doelen in de wereld. Het gaat dan om het miljard mensen dat van minder dan 1 euro per dag moet leven. Daarnaast wordt ingezet op het behoud van een leefbare aarde (klimaat, milieu). Tijdens de "Millennium Top" van de Verenigde Naties in 2000 beloofden alle regeringsleiders dat de doelen in 2015 behaald zouden zijn. Er is wereldwijd een beweging op gang gekomen om de regeringsleiders aan hun belofte te herinneren. Want de tijd is nu voor de helft verstreken en het bereiken van de doelen gaat te traag.

In Wassenaar is op basis van een brainstorm met een aantal burgers en wethouder Pim van de Locht onder leiding van burgemeester Jan Hoekema geconstateerd dat er draagvlak is om Millennium Gemeente te worden. Dit initiatief sluit goed aan bij al ingezet beleid in de gemeente als bestuursorgaan als ook bij vele particuliere initiatieven binnen Wassenaar.

In Nederland heeft het kabinet Balkenende IV de strijd voor de millenniumdoelen prominent opgenomen in het regeringsbeleid. Bert Koenders, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, heeft de steun van de gemeenten gevraagd, want regeringen kunnen het niet alleen. Naast de strijd tegen armoede en honger, gaat het bij de Millenniumdoelen ook om het verminderen van de ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, schoon water. Het achtste millenniumdoel is erop gericht om de situatie, hier in de rijke landen te veranderen: die zouden een betere prijs voor de exportproducten van arme landen moeten betalen, de zware schuldenlast van de armste lande kwijtschelden en meer ontwikkelingshulp moet geven.

In de hele wereld ondersteunt een brede beweging van overheden en niet-overheden de strijd voor de millenniumdoelen. Meer informatie www.millenniumgemeente.nl

  • 18 september 2007