Gemeente Wassenaar - Binnenkort op vakantie? Graag tijdig snoeien

Binnenkort op vakantie? Graag tijdig snoeien

In  deze periode wordt vanuit het gemeentelijke toezicht extra aandacht besteed aan het groen dat vanuit tuinen en plantsoenen voor voetgangers en fietsers hinderlijke vormen kan aannemen.

 Zonodig worden eigenaren hierbij geattendeerd op de noodzaak eventueel zelf de snoeischaar ter hand te nemen. Meer is vaak ook niet nodig om op dit punt medewerking te krijgen.

Nog beter is het natuurlijk overlast voorkomen. Houdt u er daarom a.u.b. rekening mee dat ook tijdens de vakantieperiode het groen flink kan doorgroeien.

  • 6 juli 2007