Gemeente Wassenaar - Hinderlijk fietsen op het trottoir

Hinderlijk fietsen op het trottoir

Regelmatig worden bekeuringen uitgeschreven voor het fietsen in de winkelpromenade van de Langstraat. Controles op die plaats hebben meer prioriteit en de pakkans is dan ook groter.

Er is minder kans op een bekeuring wanneer op andere plaatsen op trottoirs e.d. wordt gefietst. Dat dit gedrag wel als hinderlijk wordt ervaren blijkt uit klachten vanuit de bevolking  en uit verzoeken om meer toezicht en handhaving.

De onlangs ontvangen klacht maakte melding van het feit dat  het fietsen op voetpaden, vooral in de omgeving Haven / Oostdorperweg gebeurt.


 

  • 21 juni 2007