Gemeente Wassenaar - Rioolpersleiding tijdelijk buiten gebruik

Rioolpersleiding tijdelijk buiten gebruik

De rioolpersleiding wordt van maandag 4 juni 22.00 uur tot woensdag 6 juni 22.00 uur tijdelijk buiten gebruik gesteld. Dit vanwege het inbouwen van een aansluiting op een nieuw stuk persleiding bij de Wassenaarseweg in Den Haag. De huidige persleiding wordt hierdoor verlengd zodat deze straks rechtstreeks uitmond in een groot rioolgemaal bij de Groenhovenstraat in Den Haag. Hierdoor wordt voorkomen dat tijdens regensituaties Wassenaars rioolwater in de Haagse grachten terecht komt.

Het Wassenaarse rioolwater zal tussen maandag 4 juni 22.00 uur en woensdag 6 juni 22.00 uur worden afgevoerd met behulp van 12 zuig/transportauto's naar een lozingspunt op de Binckhorst in Den Haag. De laad/zuiglocaties in Wassenaar zijn:

- 4 zuigauto's bij het rioolgemaal Van Zuylen hoek Van Oldenbarneveltweg

- 3 zuigauto's vanaf een put op de Havenkade hoek Wiegmanweg

- 2 zuigautos bij het rioolgemaal Backershagenlaan naast de ijsbaan

- 3 zuigauto's bij het rioolgemaal Stoeplaan vanaf de parallelweg van de Wittenburgerweg

Twee maal 24 uur transport met zuigwagens betekent enige overlast d.m.v. geluid, stank en licht voor de directe omgeving. De directe omwonenden zijn middels een bewonersbrief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

Voor de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de weersvoorspellingen. Mocht er veel regen worden verwacht, dan worden de werkzaamheden één of meerdere dagen uitgesteld.

  • 5 juni 2007