Gemeente Wassenaar - Baggerwerk centrum van Wassenaar afgerond

Baggerwerk centrum van Wassenaar afgerond

Het baggerwerk dat de gemeente Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben verricht in de Zijlwatering, Havenkanaal, de Korte Watering en de Molensloot, is klaar. Het laatste traject wordt de Veenwatering. Als de planning goed verloopt wordt dit najaar gestart. Daarmee is een voor Wassenaarse begrippen, megaklus baggerwerk geklaard.

Wat tot nu toe is gedaan?
De bagger uit het stedelijke gebied van de Zijlwatering en Havenkanaal is afgevoerd naar de verwerkingslocatie. Het bagger uit de Molensloot en de Korte Watering is na overleg met de eigenaren en gebruikers, op de kant gezet. Ongeveer 60.000 m3 bagger is uit de watergangen gehaald. Het verwijderde slib is over de weg vervoerd naar de haven, en daarna per schip afgevoerd. Dagelijks reden zo'n 15 vrachtauto's af en aan.

Meer ruimte voor water
Nu naast de hier genoemde watergangen zijn uitgebaggerd, is het resultaat helder water en vooral meer ruimte voor water. Alle watergangen kunnen nu goed doorstromen en dienen zich volop kansen aan voor de ontwikkeling van flora en fauna.

Was het baggeren noodzakelijk?
Het baggerwerk was noodzakelijk. Zouden het waterschap en de gemeente niet ingrijpen dan slibben de waterwegen dicht, omdat met het groeien van de sliblaag de kwaliteit en de ruimte voor water steeds verder af namen. Dat was vooral te merken als er in korte tijd veel regen viel. Het water kan dan niet goed wegkomen en de kans op wateroverlast nam toe. De afgelopen jaren was het slib fors toegenomen en op sommige plaatsen ernstig verontreinigd. Nu de verontreinigde waterbodems zijn uitgediept en al het bagger is verwijderd, zal de waterkwaliteit en vooral de waterbodemkwaliteit beduidend omhoog gaan.

Kosten bagger project
Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Wassenaar hebben samen voor dit circa ? 800.000,-- uitgetrokken.

  • 1 mei 2007