Gemeente Wassenaar - College houdt zich aan belofte; OZB tarieven verlaagd met 1,25%

College houdt zich aan belofte; OZB tarieven verlaagd met 1,25%

Antwoord op schriftelijke vragen over WOZ-beschikking/belastingaanslag 2007

College houdt zich aan belofte; OZB tarieven verlaagd met 1,25%

Het Wassenaarse college van burgemeester en wethouders geeft in antwoord op vragen van de VVD-fractie aan dat het college in zijn eerste jaar wel degelijk woord heeft gehouden door de OZB tarieven met 1,25% te verlagen. Het college deed bij aanvang de belofte om 4 jaar achtereen de OZB tarieven met 1,25% te verlagen. Daarmee is een duidelijk trendbreuk ingezet.

De gemiddelde WOZ-waardestijging van de woningen in Wassenaar is 3,3% in twee jaar. In de berekende OZB tarieven is onder meer rekening gehouden met 1,50% inflatiestijging en 1,25% daling van de tarieven op basis van het collegeprogramma. De tarieven zijn lager vastgesteld dan in het vorige tijdvak. Hiermee geeft het college uitvoering aan zijn collegeprogramma.

In het afgelopen jaar zijn met het taxatiebureau afspraken gemaakt over verbetering van de werkwijze en de taxaties van de panden. Daarnaast zijn plaatselijke makelaars betrokken geweest bij de herwaardering van een groep moeilijk te taxeren panden ten behoeve van de aanslag 2007. Mede hierdoor is de kwaliteit van de opgelegde aanslagen in zijn algemeenheid aanzienlijk hoger dan in de vorige periode. Het gevolg hiervan is dat er veel minder bezwaren zijn binnengekomen.

De wethouder van Financiën Van der Lee geeft hierbij overigens wel aan dat ´het in individuele gevallen mogelijk is dat afhankelijk van de mate van individuele stijging of daling van de WOZ-waarde, het individuele OZB-aanslagbedrag gestegen, gedaald of gelijk gebleven is.´

  • 23 april 2007