Gemeente Wassenaar - Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u iemand die een lintje verdient?

Veel mensen zullen deze vragen met 'ja' beantwoorden.

En hoe zit dat dan, welke onderscheiding voor wie? En wanneer komt iemand in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding? Of voor een gemeentelijke onderscheiding misschien?

De keuze tussen beide onderscheidingen hangt van verschillende factoren af:

  • Passen de verdiensten van de betrokkene binnen de richtlijnen voor een Koninklijke onderscheiding.
  • Wat heeft de voorkeur van de aanvrager.
  • Past een gemeentelijke onderscheiding soms beter bij de betrokkene en de aard van het werk.

Indienen van een voorstel
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen?
Neemt u dan eerst contact op met het gemeentekantoor in de woonplaats van de kandidaat.
De ambtenaar die de burgemeester hierbij adviseert, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt de procedure met u doorlopen. Nadat de benodigde gegevens vergaard zijn, dient u een voorstel in bij de burgemeester.

Nadere informatie hierover staat in de folder "Ere wie ere toekomt"
U kunt deze folder opvragen via tel. (070)5122209 of e-mail ehillen@wassenaar.nl

Hier kunt u ook naar toe bellen voor vragen en informatie over Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen en het indienen van een voorstel.

Algemene informatie is ook te vinden op www.lintjes.nl
Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding voor de Algemene Gelegenheid van 2008 (de zgn. lintjesregen) dan dient uw aanvraag vóór 1 juli 2007 bij de burgemeester van de woonplaats van de betrokkene ingediend te zijn.

Alle overige voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen, dus buiten de lintjesregen om, moeten minimaal 4 ½ maand voor de beoogde datum van uitreiking ingediend zijn, eveneens bij de burgemeester van de woonplaats van de betrokkene.

  • 13 april 2007