Winst
HOME  |  Inwoners

Inwoners

Winst voor inwoners
 

Achtergrond klimaatakkoord van Parijs

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vond in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats: de COP21. Toen is een historisch klimaatakkoord gesloten. De 195 landen verenigd in de VN spraken af de opwarming van de aarde actief tegen te gaan. Het akkoord is juridisch bindend en heeft een concreet doel: de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius houden, met 1,5 graad als streven.

In het klimaatverdrag is afgesproken dat landen hun inspanningen elke vijf jaar gezamenlijk evalueren. Daarnaast moeten landen elke 5 jaar aangeven welke nieuwe inspanning zij zullen gaan plegen; deze (nieuwe) inspanningen moeten steeds ambitieuzer worden en samen leiden tot de afgesproken doelstelling. 
 

De uitdaging voor Wassenaar

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat iedere gemeente moet bijdragen aan het beschermen van de aarde. In Wassenaar hebben we afgesproken dat we CO2 neutraal zijn in 2040. Daarnaast is een belangrijkste doelstelling van het duurzaamheidsprogramma om duurzaamheid een onderdeel te maken van de denkwijze en de bedrijfsvoering, bij zowel gemeente, bedrijfsleven en inwoners.

Als we met z’n allen samenwerken, dan zorgen we ervoor dat deze ambitie voor ons allemaal winst oplevert. Winst in de portemonnee. Winst in leefbaarheid en comfort. Winst in sociale contacten. Maar bovenal winst in gezondheid. Voor nu en voor later.

De gemeente streeft ernaar om in 2019 samen met haar inwoners een aantal duurzame doelstellingen gerealiseerd te hebben op het gebied van het verduurzamen van woningen, het gebruik van alternatieve energiebronnen en het meer elektrisch gebruiken van de auto. Zo wil de gemeente dat er bij minimaal tweeduizend woningen maatregelen uitgevoerd zijn voor energiebesparing en duurzame energie. Minimaal twee woningen dienen gerenoveerd te zijn tot nul-op-de-meter, wat wil zeggen dat een woning per saldo over een geheel jaar net zoveel energie produceert als dat het gebruikt. Er dient een vervijfvoudiging plaats te vinden van het aandeel zonnepanelen op woningen. Ook is het streven om het aantal elektrische auto’s te verdrievoudigen en twee geslaagde pilots uit te voeren met autodelen.

Op deze website vindt u eenvoudige energiebespaartips om direct mee te starten, advies om uw huur- of (monumentale) koopwoning te verduurzamen, hoe u subsidies en leningen aan kunt vragen en hoe u uw vervoer kunt verduurzamen. Al met al liggen er voor de inwoners van Wassenaar mooie én haalbare uitdagingen om samen met de gemeente en al haar inwoners te streven naar realisatie van deze doelstellingen en de weg in te slaan naar een CO2 neutrale samenleving.
 

 

Top