Portefeuillehouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Cultureel Erfgoed

5e locoburgemeester   
Partij: VVD

 • Bouwen en Wonen
 • Omgevingswet
 • Vergunningverlening/Deregulering
 • Groen- en Milieu Beheer/ Water/ Pact van Duivenvoorde
 • Erfgoedbeleid/Cultureel erfgoed
 • De Paauw
 • Ruimtelijke ordening
 • RO projecten (Valkenburg, Den Deijl, Haven)
 • Begraafplaats (Persijnhof)
 • Dierenwelzijn

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duienvoorde.
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden.
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Rijnlandse Molenstichting
 • Vrijwilliger Fietsmaatjes

Algemene contactinformatie

Aanspreektitel Dhr.
Initialen C.J.M.W.
Voornaam Kees
Achternaam Wassenaar
E-mailadres bestuurssecretariaat@wassenaar.nl
Telefoonnummer 14 070
Wethouder sinds 2 juli 2018
Social media

Volg wethouder Wassenaar op Twitter

Volg wethouder Wassenaar op LinkedIn