Portefeuillehouder Economische Ontwikkeling, Verkeer en Vervoer

1e locoburgemeester   
Partij: VVD

 • Economie en ondernemers
 • Centrumontwikkeling
 • Duindigt
 • Toerisme en strand
 • MRDH
 • N44, Rijnlandroute, Maaldrift
 • Wegen en verkeer
 • Openbaar Vervoer
 • Evenementen- en horecabeleid
 • WMO en ouderenbeleid
 • Agrarische zaken

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

 • Lid Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Lid bestuurscommissie MRDH
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden.
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Nevenfuncties

 • Penningmeester, Stichting La Vecina Nederland 2015-heden
 • Docent Economie, Luzac College 2014-heden

Algemene contactinformatie

Aanspreektitel Mw.
Initialen C.
Voornaam Caroline
Achternaam Klaver-Bouman
E-mailadres bestuurssecretariaat@wassenaar.nl
Telefoonnummer 14 070
Wethouder vanaf 2 juli 2018
Social media Volg wethouder Klaver-Bouman op LinkedIn
Volg wethouder Klaver-Bouman op Instagram