Samen oplossingen vinden

Deel uitmaken van de samenleving en meedoen is voor veel mensen belangrijk. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoor­beeld omdat u door een beperking, ziekte of uw leeftijd niet alles zelf kunt doen. Hier leest u meer over de Wmo en de werkwijze.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. De Wmo is ook bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het deelne­men aan de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen gebruik meer kunnen maken van het openbaar vervoer. Tot slot is de Wmo bedoeld voor mantelzorgers die vastlopen in de hulp aan hun naaste. Voorbeelden uit de Wmo zijn: huishoudelijke hulp, dagbesteding of begeleiding, regiotaxi, scootmobiel, rolstoel of een aanpassing van uw woning.

Wmo aanvragen: hoe doet u dat en wat gebeurt er daarna?

U heeft ergens ondersteuning bij nodig. Eerst moet dan duidelijk worden waar u ondersteuning bij nodig heeft:

U meldt de gemeente dat u ondersteuning nodig heeft

U meldt uw ondersteuningsvraag bijvoorbeeld via het meldingsformulier op de gemeen­telijke website, per e-mail, brief of telefoon. Een Wmo-consulent van de gemeente neemt dan contact met u op. Dit duurt soms een paar weken. Samen maakt u een afspraak voor een gesprek. Het kan prettig zijn als er nog iemand aanwezig is bij deze afspraak. Vraag daarom gerust een familielid, vriend of kennis bij dit gesprek. U kunt ook de hulp inroepen van een onaf­hankelijke cliëntondersteuner. Het is mogelijk om een persoonlijk plan in te dienen. U beschrijft hierin hoe u zelf denkt dat de oplossing eruit moet komen te zien.

U en de Wmo-consulent zoeken samen een oplossing

Na uw melding volgt het gesprek waarin u uitlegt waar u ondersteuning bij nodig heeft. Samen met de Wmo-consulent bespreekt u wat de oplossing of de best mogelijke verbe­tering van uw situatie is. U bespreekt wat u zelf kunt en wat anderen in uw omgeving voor u kunnen doen. De Wmo-consulent voert dit gesprek het liefst bij u thuis. Daarom wordt het ook wel een keukentafelgesprek genoemd. Soms blijkt uit het gesprek dat u een algemene voorziening nodig heeft, zoals een boodschappenservice of klussendienst. En soms bent u het beste geholpen met een voorziening op maat, zoals huishoudelijke hulp of een traplift. Dit laatste heet een ‘maatwerkvoorziening’ of een ‘Wmo-voorziening’. U kiest vervolgens voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Deze keuze wordt met u besproken tijdens het gesprek.

U ontvangt een verslag van het gesprek

De Wmo-consulent maakt een verslag van het gesprek. In het verslag staat waar u ondersteu­ning bij nodig heeft, welke oplossing u samen met de Wmo-consulent heeft gevonden en welke afspraken u samen heeft gemaakt. U ontvangt dit verslag binnen enkele weken.

Aanvraag van de Wmo-voorziening

Bent u het eens met het verslag en het voorstel? Dan ondertekent u het verslag en stuurt het terug. Dit geldt dan als de aanvraag voor uw Wmo-voorziening. We gaan ervan uit dat we samen een oplossing vinden. Een gesprek leidt niet altijd tot een aanvraag van een Wmo-voorziening, soms is er een beter alternatief. Als u het niet eens bent met het verslag en het voorstel, dan kunt u bezwaar maken.

Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt dit bedrag aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er zijn uitzonderingen op het betalen van de eigen bijdrage. Kijk op www.hetcak.nl of bel naar 0800-1925 voor actuele informatie.

Wilt u een Wmo-melding maken of heeft u nog vragen?

U kunt op verschillende manieren uw ondersteuningsvraag melden of uw vraag stellen. 

  • Vul het meldingsformulier in. 
  • Stuur een e-mail naar wmo@wassenaar.nl of een brief naar Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. 
    Vermeld in uw bericht dat het om een Wmo-melding gaat.
  • Tijdens kantooruren kunt u bellen naar telefoonnummer 14070. Is uw vraag niet direct te beantwoorden? Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. U kunt telefonisch ook een afspraak maken voor een gesprek met een consulent.