Als gemeente geven wij graag het goede voorbeeld. Dat doen we onder andere door:

 • Het faciliteren en ondersteunen van energiebesparende en energieopwekkende inwonersinitiatieven;
 • Het samenwerken met inwoners en het inzetten van ons netwerk ten behoeve van de inwonersinitiatieven;
 • In samenwerking met de ondernemersverenigingen van Voorschoten en Wassenaar duurzaamheidsbijeenkomsten voor ondernemers te organiseren.
 • Inwoners te informeren over het nemen van energiebesparende, duurzame maatregelen;
 • Het organiseren van de Klimaattafels;
 • Samen te werken met onder andere www.duurzaambouwloket.nl en www.energiegarant.nl voor advies voor woningeigenaren;
 • Samen te werken met onder andere www.degroenegrachten.nl voor eigenaren van monumenten;
 • Het uitvoeren van Energiescans bij scholen;
 • Een plan opstellen voor het verduurzamen van ons eigen vastgoed;
 • Een duurzaam inkoopbeleid;
 • We vervangen met regulier onderhoud de straatverlichting voor ledverlichting;
 • Het faciliteren van een parkeerplaats voor een deelauto (Greenwheels) aan de Havenkade;
 • Alternatieven te onderzoeken voor aardgas;
 • Een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie;
 • Oplaadpunten in de openbare ruimte te realiseren voor elektrische voertuigen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de acties die wij als gemeente ondernemen? Of heeft u ideeën die u graag met ons wilt delen? Stuur dan een e-mail naar klimaattafel@wassenaar.nl