Hoe schoner de lucht, hoe beter het is voor de gezondheid van mens, planten en dieren en het klimaat. Stikstof, broeikasgas (CO2) en fijnstof, we zien het niet maar we weten dat het aanwezig is in de lucht om ons heen. En misschien zitten er nog wel andere stoffen in. De gemeente Wassenaar gaat de komende maanden samen met vrijwilligers die zich hiervoor aangemeld hebben, de samenstelling van de lucht meten en onderzoeken wat het effect is op ons dagelijks leven. 

Meten is weten 

De luchtkwaliteit wordt op verschillende wijzen gemeten. Allereerst wordt op vaste strategische locaties gemeten. Dit zijn locaties waar de concentratie gassen ofwel uitzonderlijk hoog of laag is. Zoals dichtbij de N44 en de Katwijkseweg en een locatie met lage concentratie, zoals woningen tegen het duingebied, maar ook in het duingebied door Dunea. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit mobiel gemeten. Dit onderzoek wordt met mobiele sensoren op auto’s en fietsen uitgevoerd. 

Aanleiding voor het onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van het programma City of the Future. Dit programma is een samenwerking van de metropoolregio (MRDH, waar Wassenaar onderdeel van uitmaakt) en Yes!Delft. Het doel van het programma is gemeentes in de regio te verbinden met innovatieve oplossingen van start-ups. The Air Quality Challenge is één van deze innovatieve projecten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Atmotrack, een Franse start-up die na een wedstrijd als winnaar is verkozen.

Meer informatie over de challenge, leest u op MRDH City of Future Air Quality Challenge - YES!Delft(externe link).
Of bekijk de video

Download de app!

Meer weten of de luchtkwaliteit?
Download dan nu de app via onderstaande QR code

Bekijk de luchtkwaliteit op onderstaande kaart:

Documenten