Wassenaar deed in 2020 mee aan het landelijk onderzoek waarstaatjegemeente, een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van september tot en met oktober zijn een inwoners- en een ondernemerspeiling afgenomen onder meer dan 500 inwoners en meer dan 200 ondernemers binnen de gemeente Wassenaar. Voor het eerst in Nederland is het onderzoek behalve in het Nederlands in het Engels afgenomen. Zo konden ook expats hun mening geven. 5% van de enquêtes zijn in het Engels ingevuld. De gemeente gebruikt de resultaten als aanknopingspunt voor de verbetering van haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Burgerpeiling

De burgerpeiling gaat na wat inwoners van hun gemeente vinden. Onderzocht zijn thema’s als de woon- en leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, de relatie tussen burgers en bestuur en de welzijn- en zorgvoorzieningen in Wassenaar. In de onderstaande tabel vindt u de belangrijkste resultaten. In de tabel is te zien dat de waardering voor de dienstverlening op bijna alle onderdelen met een halve punt is gestegen ten opzichte van de vorige peiling in 2018. Uitschieters in de stijging zijn communicatie en het vertrouwen in het bestuur. Uitgebreide resultaten vindt u in het onderzoeksrapport en de informatiebrief onderaan deze webpagina.

Onderwerp/cijfer20182020
Woon- en leefomgeving6,527,14
Relatie inwoner-gemeente
Samenwerking met inwoners
5,655,96
Directe dienstverlening6,316,76
Digitale dienstverlening6,206,51
Communicatie en voorlichting5,606,45
Meedoen aan de maatschappij6,146,68

Uitschieters in de stijgingen zijn het vertrouwen dat de inwoners hebben in het bestuur en de gemeentelijke communicatie. Had in 2018 nog 18% van de inwoners vertrouwen in het bestuur, inmiddels is dat aandeel verhoogd naar 31%. Het cijfer voor de gemeentelijke communicatie krijgt nu een 6,5. Dat was in 2018 nog een 5,5. Duidelijke verbeteringen zijn te zien in de vindbaarheid en de begrijpelijkheid van de informatie. 76% van de inwoners vindt het eenvoudig om gemeentelijke informatie te achterhalen. 72% vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt.

De inwoners waarderen hun woon- en leefomgeving met een 8,5. Dat is in lijn met het Elsevier onderzoek, waarbij Wassenaar al jaren de lijst aanvoert van de beste gemeenten in Zuid-Holland en in de top 5 van Nederland staat. De zorg die de gemeente besteedt aan deze aantrekkelijke woon- en leefomgeving wordt gemiddeld met een 7+ gewaardeerd. Op gebied van Welzijn en zorg gaat gemeente van 6 plus naar 7-. Mensen zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen die Wassenaar biedt.

Inwoners waarderen met name het contact met de medewerkers van de gemeente. Een ruime meerderheid van de inwoners is positief over de deskundigheid, het inlevingsvermogen, de oplossingsgerichtheid, en de ruimte die medewerkers aan hun klanten bieden voor meedenken. 44% van de inwoners is zelfs positief verrast over de service die zij krijgen.

Ondernemerspeiling

De ondernemerspeiling gaat na wat ondernemers van hun gemeente vinden. Onderzocht zijn thema’s als het ondernemersklimaat, de gemeentelijke dienstverlening en de relatie tussen gemeente en ondernemers. In de onderstaande tabel vindt u de belangrijkste resultaten. In de tabel is te zien dat de waardering voor dienstverlening op bijna alle onderdelen is gestegen ten opzichte van de vorige peiling in 2018. Uitgebreide resultaten vindt u in het onderzoeksrapport en de informatiebrief onderaan deze webpagina.

Onderwerp/cijfer20182020
Representativiteit bedrijfsomgeving7,227,25
Veiligheid in bedrijfsomgeving7,267,64
Algehele dienstverlening gemeente5,716,46
Dienstverlening via digitale faciliteiten5,585,51
Professionaliteit5,585,94
Afhandeling vergunningsaanvraag5,986,16
Samenwerking met ondernemers4,985,19
Communicatie en voorlichting5,345,77
Ondernemersklimaat gemeente5,776,22
Regeldruk5,065,58
Vestigingsklimaat gemeente5,286,09
Woon- en leefklimaat7,147,53

Ondernemers geven het vestigingsklimaat van Wassenaar een voldoende. Ze vinden Wassenaar een representatieve, veilige omgeving. Wassenaar is goed bereikbaar, met veel parkeergelegenheid voor klanten. De ondernemers zijn iets terughoudender dan de inwoners over de dienstverlening en geven de gemeente een 6,5. Dat is een halve punt hoger dan twee jaar geleden.

Vergelijking met andere gemeenten in Nederland

Via de website waarstaatjegemeente.nl(externe link) kunt u de resultaten van Wassenaar vergelijken met die van andere gemeenten. Op deze plek worden telkens weer van nieuwe gemeenten gegevens toegevoegd. Daardoor kan de plek die Wassenaar inneemt in de ranglijst, van tijd tot tijd veranderen.

English Polling Results

In September and October, a national service level review for municipalities, was conducted amongst more than 500 residents of Wassenaar. For the first time in the Netherlands the survey could be filled out in English. 5% of the respondents filled out the poll in English. The results can be found in the summary document below.