We willen in Wassenaar in stappen overgaan op duurzame verwarming van onze huizen en kantoren. Welke buurten hebben de beste kansen om mee te starten? Waar zijn bijvoorbeeld bewoners al bezig? De gemeente maakt met een groep mensen een overzicht. Maar klopt dat? Geef uw mening. Live op de inloopavond op 25 augustus 2022 of digitaal. 

We hebben uw hulp nodig

De gemeente nodigt u heel graag uit om mee te denken over de warmtetransitie in onze gemeente. In de gemeente Wassenaar werken we aan CO2-reductie. Daarmee dragen we bij aan de internationale en landelijk klimaatakkoorden om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Voor huizen en kantoren (de gebouwde omgeving) betekent dit dat we aardgas gaan vervangen door andere, duurzame, warmtebronnen. De gemeente kan dit niet alleen en wil u daarom graag betrekken. Nu zijn we gestart met het opstellen van een routekaart. En daarvoor vragen we uw hulp.

Werk mee aan de routekaart

De energietransitie is een grote uitdaging. Betrokken bewoners die ook mee willen doen zijn ontzettend belangrijk voor het laten slagen van deze transitie. De overstap maken naar duurzame warmte gaan de woningeigenaren uiteindelijk zelf doen. De gemeente heeft hierbij de rol van regisseur en aanjager. Zo heeft de Rijksoverheid dat bepaald. Vorig jaar hebben we daarom als gemeente de eerste transitievisie warmte opgesteld. In deze visie wordt de route naar CO2- neutraal in 2050 geschetst en wat we nu al kunnen doen, ook wel het handelingsperspectief genoemd. Deze kunt u vinden op duurzame warmte voor Wassenaar. Hier vindt u ook een kaart met buurten.

Nu werken we aan een routekaart. We gaan Wassenaar verder in beeld brengen en kijken waar kansen in de warmtetransitie liggen. In de routekaart staan de antwoorden op de volgende vragen centraal: 

  • In welke buurten gaan bewoners als eerste aan de slag;
  • En waarom deze buurten wel en anderen (nog) niet; 
  • Waar zit de ‘energie’ van bewoners om nu aan slag te gaan; 
  • Welke bewoners hebben meer dan gemiddeld de behoefte om samen met hun medebewoners aan de slag te gaan?

Ook gaan we per buurt doelstellingen formuleren en werken naar een aanpak voor plannen hoe we die gaan uitvoeren. De doelstellingen kunnen gaan over het aantal woningen dat geïsoleerd gaat worden. Of in welke snelheid woningen als tussenstap een hybride warmtepomp installeren. De routekaart wordt opgesteld door een kernteam van mensen van de gemeente en van diverse organisaties uit Wassenaar die ermee te maken hebben. In de figuur geven we de drie fases die moeten leiden naar de routekaart weer.

We vinden belangrijk dat inwoners, zowel woningeigenaren als huurders, meedenken bij het maken van de routekaart. Daarom willen we graag dat bewoners, woningeigenaren en huurders, met ons meedenken. Ook willen we graag dat mensen die een groep van gebouweigenaren vertegenwoordigen dat doen. Hierbij kunt u denken aan een buurtvereniging, buurtteam, bewonerscommissie, scholen, sport, zorg, etc. 

We organiseren drie bijeenkomsten

We organiseren daarvoor drie sessies op het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 op de donderdagen 25 augustus, 29 september en 20 oktober. Elke bijeenkomst gaat over een ander onderwerp. U kunt binnenlopen wanneer u wilt tussen 18.00 en 20.00 uur. (Let op: u komt binnen via de ingang aan de achterkant van het gebouw waar ook de parkeerplaats is).
Wilt u liever per mail uw mening doorgeven? Dan kan dat ook. U leest onderaan de pagina meer hierover.

In de eerste sessie op 25 augustus kunt u meedenken over: 

  • Waar zijn initiatieven (in welke buurten) of mensen die iets willen met verduurzamen van hun omgeving en op zoek zijn naar hulp/ ondersteuning/ handelingsperspectief? 
  • Waar zijn initiatieven (in welk buurten) of mensen die iets willen om hun buurt mooier/ aantrekkelijker te maken (dus meer dan alleen verduurzamen)? 
  • Welke groepen zijn gemeentebreed al actief? Wat voor soort initiatieven spelen er in de gemeente of zijn er in het verleden geweest, wie waren daarbij betrokken en waar hebben deze plaatsgevonden? 

Geef u nu op voor de bijeenkomst van 25 augustus

Uw inbreng vatten we samen en geven we terug aan Buurkracht, de uitvoerende partij voor het opstellen van de Routekaart. Buurkracht neemt dit mee bij het opstellen van de definitieve routekaart. Een paar dagen van tevoren willen we u graag informatie toesturen. Zo weet u waarover we uw mening gaan vragen. U kunt dan binnenlopen op 25 augustus. Maar ook kunt u uw mening per online vragenformulier geven dat we erbij sturen. Daarom is het handig als u ons uw mailadres stuurt via les@wassenaar.nl. Stuurt u ons niets, dan bent u nog steeds hartelijk welkom op 25 augustus.