Vroeg Eropaf is een team van professionele hulpverleners van Kwadraad maatschappelijk werk en Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW). Als u bepaalde rekeningen een aantal keer te laat of niet betaalt, ontvangt Vroeg Eropaf hierover een bericht. Vroeg Eropaf neemt dan contact met u op. Bijvoorbeeld om samen met u te kijken hoe u (grotere) geldproblemen kunt voorkomen. Misschien heeft u recht op een financiële tegemoetkoming of betalingsregeling. Ook kunnen zij helpen bij het op orde brengen van uw papieren.

Hoe komt Vroeg Eropaf aan uw gegevens?

Vroeg Eropaf werkt in opdracht van de gemeente Wassenaar. De gemeente wil inwoners met betaalachterstanden helpen. Dit is ook een wettelijke taak. Hiervoor krijgt de gemeente informatie van woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf. Door zo vroeg mogelijk betaalachterstanden op te lossen, worden grotere geldproblemen voorkomen.