HOME  |  Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

De gemeente zet zich in om de kunst en het culturele leven in Wassenaar te bevorderen. Informatie over kunst en cultuur bij de gemeente Wassenaar kunt u inwinnen bij Mw. Helene van ’t Hoen of Mw. Eva Kuhlemeier via telefoonnummer 14 070, e-mail gemeente@wassenaar.nl.

Brochure cultureel seizoen 2017 - 2018

Jaarlijks wordt de theaterbrochure van Warenar uitgegeven en huis aan huis verspreid. Het programma vindt u op de website van de Warenar.

Culturele agenda

Bekijk de culturele agenda Wassenaar.

Evenementen Raadhuis De Paauw.

In Raadhuis De Paauw worden regelmatig culturele evenementen, tentoonstellingen en lezingen georganiseerd.
Lees meer.

De Stichting Ad Gloriam Pavonis

De Stichting Ad Gloriam Pavonis is in 1992 opgericht en heeft ondermeer als doel het kunst- en cultuurbezit in en om raadhuis ‘De Paauw’ te Wassenaar te beschermen, in stand te houden en uit te breiden. Lees meer.

Top