De eigenaren van de verschillende voertuigen, camper, aanhangers, boottrailer en patatkar aan de Havenkade worden verzocht deze van de openbare weg te verwijderen. De eigenaren krijgt de gelegenheid om tot 10 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de aanhangwagen te verwijderen. Na deze termijn zal de aanhangwagen zo nodig van gemeentewege worden verwijderd en zullen de kosten op een mogelijke eigenaar worden verhaald.

Meer informatie

Team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 14070.