De eigenaren van de aanhangwagens die geplaatst is op de Twickelstraat wordt verzocht deze van de openbare weg te verwijderen.
Zij krijgen de gelegenheid om tot 10 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de aanhangwagen te verwijderen. Na deze termijn zal de aanhangwagen zo nodig van gemeentewege worden verwijderd en zullen de kosten op de eigenaar worden verhaald.

Meer informatie

Team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 14070.