Wat is het?

Valt u in een corona-risicogroep?

 • Dan kunt u deze keer eerder naar het stemlokaal komen om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021.
 • U kunt iemand machtigen om namens u te stemmen.

Wat moet ik doen?

Eerder stemmen

Om iedereen veilig te kunnen laten stemmen zijn er twee stembureaus open voor kwetsbare doelgroepen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart, namelijk het Gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 en Raadhuis De Paauw aan Raadhuislaan 22. Deze locaties zijn rolstoeltoegankelijk. De openingstijden zijn 7.30-21.00 uur. 

Machtigen

Ook is het mogelijk om iemand te machtigen. Deze persoon brengt dan namens u uw stem uit.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 1. vult u de achterkant van uw stempas in
 2. ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
 3. geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 1. vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
 2. ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier
 3. levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
 4. stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
 5. stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen

Wat heb ik nodig?

 • uw stempas
 • uw geldige identiteitsbewijs

Wetgeving