De toegang tot zorg en ondersteuning in Wassenaar gaat veranderen. Op dit moment is het zo dat, als u behoefte heeft aan zorg of ondersteuning, u zich kunt melden bij verschillende instanties. 

Een paar voorbeelden: bij Kwadraad kunt u terecht voor hulp bij een vervelende scheiding, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) helpt u bij geldzorgen en het Centrum Jeugd en Gezin bij vragen over opvoeden en opgroeien. 

Wij gaan er dit jaar voor zorgen dat u straks op één centrale plek terecht kunt met uw hulpvraag. Hieronder leest u waarom we dit doen en hoe we te werk gaan de komende tijd.

Eén telefoonnummer, één website, één team

Soms gebeurt er iets waardoor het even allemaal niet zo soepel loopt. Denk aan een baan verliezen, een vervelende echtscheiding of een opvoedprobleem met uw kind. Vaak kunt u dit soort zaken zelf oplossen, of met hulp van anderen om u heen. Maar wat als u er zelf niet uitkomt? Simpelweg omdat het probleem te groot is of er teveel tegelijkertijd speelt. Op die momenten wilt u eenvoudig uw weg kunnen vinden naar de juiste zorg en ondersteuning. 

U kunt nu al een overzicht van zorg en ondersteuning in Wassenaar vinden op www.thuisinwassenaar.nl(externe link). En u kunt bellen naar het Loket Welzijn, Werk en Zorg (WWZ-loket). De medewerkers van dit loket helpen u bij het vinden van de juiste hulp en verwijzen u door. 

In de nabije toekomst wordt u niet meer doorverwezen. U krijgt direct advies of er wordt een afspraak met u gemaakt. U krijgt dan ook een vast contactpersoon. Stapsgewijs werken we toe naar dienstverlening waarbij we – als het nodig is – u helpen bij het vinden en verbinden van alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft. En dat doen we met al die maatschappelijke partijen samen, zonder dat u iedere keer opnieuw uw verhaal hoeft te vertellen. We doen dit om het voor u overzichtelijker en makkelijker te maken.

Bekijk ook de nota Integrale dienstverlening sociaal domein Wassenaar en de informatiebrief Integrale dienstverlening sociaal domein Wassenaar.

Wilt u meedenken of heeft u een vraag?

Heeft u vragen over dit project of wilt u meedenken met de gemeente en zorgprofessionals? Stuur dan een e-mail naar toegangsociaaldomein@wassenaar.nl