Een overzicht van de veel gestelde vragen.

 1. Wat doet de gemeente zoal op het gebied van duurzame energie?
 2. Wat zijn de plannen voor het alternatief voor aardgas?
 3. Wanneer moet mijn huis van het aardgas?
 4. Wat kan ik nu al doen aan energiebesparing?
 5. Welke subsidies zijn er beschikbaar?
 6. Meer informatie over elektrische oplaadpalen
 7. Ik heb een goed idee, wat kan ik doen?
 8. Biedt de gemeente onafhankelijk advies voor energiebesparing of opwekking?
 9. Bij wie kan ik het beste een offerte opvragen?
 10. Ik heb een monument, welke mogelijkheden zijn er dan?
  Hiervoor kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket of bij de Groene Menukaart.
 11. Wat is mijn energielabel?
 12. Ik heb een bedrijf, wat geldt er voor mij?
 13. De Klimaattafel in Wassenaar, wat is dat?
 14. Wat zijn de mogelijkheden voor scholen?
 15. Kan ik een subsidie aanvragen om mijn huis beter te isoleren?
 16. Ik heb een duurzaam idee voor mijn wijk. Kan de gemeente mij helpen?
  Wat goed dat u een duurzaam idee heeft voor uw wijk. Deel u initiatief met de klimaattafel@wassenaar.nl en maak kennis met enthousiaste Wassenaarders die zich net als u willen inzetten om minder CO2 uit te stoten. Zij vinden elkaar in de Klimaattafel waar ze nuttige contacten opdoen en kennis en ervaring delen. Zo zijn al een aantal mooie duurzame resultaten bereikt. Dus stuur ons een mail en doe mee.
 17. Wat is het gemeentelijk beleid t.a.v. gasaansluitingen bij nieuwbouw?
  Sinds 1 juli 2018 verbiedt de wetgeving gasaansluitingen voor nieuwgebouwde woningen. Gemeentes mogen geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verstrekken voor nieuwbouwwoningen met aardgas. De netbeheerder sluit woningen, waarvoor op of na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd en geen vastgelegde uitzonderingssituatie geldt, niet meer aan op het aardgasnet. Het college van B&W kan van deze regelgeving afwijken in het kader van zwaarwegend algemeen belang. Tot op heden heeft het college van B&W geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Meer informatie over deze uitzonderingsmogelijkheid.