Wassenaar is een eigentijdse werkgever. Je krijgt hier alle kans om je te ontwikkelen. Er heerst een toegankelijke en informele werksfeer waar we samen hard werken aan het bereiken van resultaten voor het dorp en het bestuur.

Vacature: coach/coördinator Fysiek Domein (vervuld) 

Coach/coördinator; de naam verklapt het al. Je coördineert de werkzaamheden van je team - eenheid -en coacht de medewerkers. Daar draait alles om. Met jouw ervaring weet je wat er nodig is om optimale werkcondities te creëren. Zo zorg je dat jouw medewerkers hun talenten optimaal benutten en ze het maximale uit zichzelf kunnen én willen halen. Je bent een enthousiaste mouwenopstroper, geeft ruimte aan nieuwe ideeën en creativiteit en stimuleert zelfstandigheid.  

Wassenaar is in ontwikkeling en heeft ambitieuze doelen. Daar maak jij je hard voor! Over de koers en de uitvoering van onze missie overleg je regelmatig met andere coco’s - we hebben 11 eenheden - en de strategisch adviseurs. Je kent en begrijpt het vakgebied van jouw team en bent zowel op inhoud als op samenwerking een prettige gesprekspartner voor je collega’s. Omdat we na een jarenlange intensieve ambtelijke samenwerking met buurgemeente Voorschoten weer zelfstandig verdergaan, ligt de nadruk in eerste instantie op het op orde brengen van de basis. Dus op de inrichting van de processen. Daarbij hoort natuurlijk ook het inzichtelijk maken van de huidige en toekomstige personeelsbehoefte. Samen met je collega’s maak je afspraken over inspanning, ondersteuning, ontwikkeling en resultaten.

Jouw eenheid
Jouw eenheid is Ruimte en Realisatie: Ontwikkeling. Vanuit deze eenheid wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het fysieke domein. De medewerkers houden zich bezig met verkeer en mobiliteit, met groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een breed en samenhangend vakgebied dus!

Lees de hele vacature

Vacature: coach/coördinator Bouwloket (vervuld) 

Coach/coördinator; de naam verklapt het al. Je coördineert de werkzaamheden van je team - eenheid -en coacht de medewerkers. Daar draait alles om. Met jouw ervaring weet je wat er nodig is om optimale werkcondities te creëren. Zo zorg je dat jouw medewerkers hun talenten optimaal benutten en ze het maximale uit zichzelf kunnen én willen halen. Je bent een enthousiaste mouwenopstroper, geeft ruimte aan nieuwe ideeën en creativiteit en stimuleert zelfstandigheid. 

Wassenaar is in ontwikkeling en heeft ambitieuze doelen. Daar maak jij je hard voor! Over de koers en de uitvoering van onze missie overleg je regelmatig met andere coco’s - we hebben 11 eenheden - en de strategisch adviseurs. Je kent en begrijpt het vakgebied van jouw team en bent zowel op inhoud als op samenwerking een prettige gesprekspartner voor je collega’s. Omdat we na een intensieve samenwerking met Voorschoten weer zelfstandig verdergaan, ligt de nadruk in eerste instantie op het op orde brengen van de basis. Dus op de inrichting van de processen. Daarbij hoort natuurlijk ook het inzichtelijk maken van de huidige en toekomstige personeelsbehoefte. Samen met je collega’s maak je afspraken over inspanning, ondersteuning, ontwikkeling en resultaten. 

Jouw eenheid
Jouw eenheid is Ruimte en Realisatie: Bouwloket. Vanuit deze eenheid zetten de medewerkers hun kennis en kunde in om toe te zien op de kwaliteit en de veiligheid van werkzaamheden aan gebouwen en terreinen, en het gebruik van gebouwen en terreinen. Zij controleren of er gebouwd wordt zoals beschreven staat in de vergunning of in de wet- en regelgeving. Hierbij zoeken zij graag de samenwerking op met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Lees de hele vacature