Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, gaan we eerst met u praten. Want wie kan werken, moet ook werken. Wij vragen u dan ook om bewijs van al uw sollicitatieactiviteiten. Lukt het u niet om werk te vinden? Ook niet als de gemeente u helpt? Dan nemen wij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling.

Wat moet u doen als u een bijstandsuitkering aanvraagt?

Zorg ervoor dat:

  • u ingeschreven staat bij het UWV WERKbedrijf;
  • u zoveel mogelijk in uw eigen onderhoud voorziet;
  • solliciteert naar alle soorten normaal werk;
  • u meewerkt aan de ondersteuning van de gemeente. Bijvoorbeeld door het volgen van een sollicitatiecursus;
  • u de gemeente de juiste informatie geeft. Als u gaat samenwonen, moet u dat bijvoorbeeld doorgeven. Want dat heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering.
  • u meewerkt aan huisbezoeken en psychologische en medische onderzoeken als de gemeente dit nodig vindt;
  • u een verblijf in het buitenland meldt of er toestemming voor vraagt. Lees meer over Verblijf in het buitenland en een uitkering.

Wilt u meer informatie over de combinatie uitkering en samenwonen, eigen bezit en bijverdienen?

Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Wijzigt er iets in uw situatie?

Geeft het dan direct door. Twijfelt u? Neem dan ook contact met ons op via telefoonnummer 14 070. Wij vertellen u graag meer over uw situatie.