Wat is het?

  • Als u met uw kind naar het buitenland reist, dan moet uw kind een geldig reisdocument (een paspoort of een identiteitskaart) hebben.
  • Kinderen onder de 18 jaar die een paspoort aanvragen hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of de voogd.
  • Kinderen onder de 12 jaar die een identiteitskaart aanvragen hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of de voogd.
  • Als u het paspoort voor uw kind aanvraagt, neem uw kind dan mee naar de gemeente. Ook met het afhalen van het reisdocument moet uw kind aanwezig zijn.

Direct online regelen

DigiD De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

U kunt het toestemming document alvast invullen, uitprinten en laten ondertekenen om mee te nemen.
Het formulier kan ook op het gemeentehuis ingevuld en ondertekend worden.

Wie moet tekenen? Gezaghebbende(n):

a. Beide ouders indien zij samen het gezag uitoefenen (Let op! Ook indien de ouders gescheiden zijn tenzij anders is bepaald door de rechtbank);

b. Moeder, wanneer zij alleen met het ouderlijk gezag is belast;

c. Vader, wanneer hij alleen met het ouderlijk gezag is belast;

d. De instantie die het gezag uitoefent;

Let op! Dit formulier moet door alle personen die met het gezag belast zijn ondertekend worden.

PU-2058 Verklaring van toestemming in verband met aanvraag reisdocument voor een minderjarige printversie
PU-2058-1 Verklaring van toestemming in verband met aanvraag reisdocument voor een minderjarige met DigiD