De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. Daar wil de gemeente op voorbereid zijn. Daarom leggen we alvast parkeerplaatsen vast waar in de toekomst elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. Dit doen we met een verkeersbesluit, aan de hand van een plankaart. In de plankaart staan de geplande locaties voor openbare laadpalen(externe link) voor de periode 2023 tot en met 2029.

Geef uw mening over het verkeersbesluit laadpalen

De reactietermijn voor het meedenken over waar deze laadpalen moeten komen vond plaats in maart. De binnengekomen reacties zijn beoordeeld en verwerkt in een nota van beantwoording. Per locatie is gekeken of (na de reacties) er een locatie moet worden aangepast. De definitieve 90 locaties zijn verwerkt in een verzamelverkeersbesluit. Dit verkeersbesluit ligt ter inzage van woensdag 15 november tot en met woensdag 27 december. Ook kunt u het besluit digitaal inzien(externe link). Na publicatie van dit verkeersbesluit in de gemeenterubriek van De Wassenaarse Krant heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken. 

Pas na aanvraag komt er een laadpaal 

De laadpalen worden op aanvraag uit de omgeving geplaatst. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen voor iedereen beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat een aantal laadpalen (8) direct nodig is. Na de bezwarentermijn worden deze meteen in voorbereiding genomen en geplaatst. De overige laadpalen worden in de komende 3 jaar steeds op aanvraag of bij een tekort aan laadcapaciteit geplaatst. Een toekomstige aanvrager kan dan meteen een geplande laadpaal toegewezen worden.

Neem gerust contact met ons op

Heeft u nog meer vragen? Bekijk de meest gestelde vragen op onze website www.wassenaar.nl/elektrisch-rijden of mail naar laadpaal@wassenaar.nl.