Als mensen in een vroeg stadium praten over suïcidale gedachten, kunnen ze beter en met lichtere hulpverlening ondersteund worden. Dat is het uitgangspunt van de vooruitstrevende suïcidepreventie-aanpak waar de gemeente Wassenaar samen met verschillende partners aan werkt. 

De huisarts kan snel en betrouwbaar doorverwijzen naar SuNa

Wanneer mensen met ernstige psychische problemen zich melden bij de huisarts, kan de huisarts een casemanager van SuNa inschakelen. SuNa staat voor suïcidenazorg, maar de methode wordt in Wassenaar ook als voorzorg ingezet. Mensen worden niet na een suïcidepoging geholpen, maar vanaf het moment dat suïcidale gedachten ontstaan. Huisartsen brengen patiënten over wie ze zich zorgen maken, in contact met een SuNa-casemanager.
Een inwoner van Wassenaar die anoniem wil blijven, vertelt dat hij er dankzij de hulp van zijn casemanager nog is. Toen zijn partner overleed, ging het bergafwaarts met zijn psychische gesteldheid. ‘Mijn huisarts vond het onverantwoord dat ik alleen thuis was. Zij vroeg of iemand van SuNa mij kon bellen. Binnen een paar dagen nam de casemanager contact op. Zij heeft mij daarna niet meer uit handen gegeven. Toen het acute gevaar van zelfmoord voorbij was, begeleidde zij mij naar een goede psychiater voor de behandeling van mijn depressie.'

Praat erover!

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl(externe link) of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).
Wilt u meer weten over suïcidepreventie-aanpak in Wassenaar? Bekijk dan de video(externe link) of neem contact op met uw huisarts.