Wat is het?

Studeert u en heeft u een ziekte of beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken? Dan kunt u misschien studietoeslag krijgen. 

U kunt de studietoeslag aanvragen via: 

Studietoeslag | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl(externe link))

Hoe werkt het?

  • U staat ingeschreven als inwoner van Wassenaar
  • U ontvangt studiefinanciering (WSF of WTOS)
  • U heeft geen recht op een Wajong uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren)

Extra informatie

Bedragen per maand

Uw netto toeslag is afhankelijk van uw leeftijd en we houden rekening met een eventuele stagevergoeding.

Bedragen vanaf 1 januari 2023

  • U bent 21 jaar of ouder, dan is uw netto studietoeslag € 328,59
  • U bent 20 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 262,87
  • U bent 19 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 197,15
  • U bent 18 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 164,30
  • U bent 17 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 129,79
  • U bent 16 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 113,36
  • U bent 15 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 98,58

Heeft deze informatie u geholpen?