In augustus vervangt Rijkswaterstaat de openbare verlichting aan de A44/N44. Hiervoor sluit Rijkswaterstaat de weg twee weekenden af. 

Afsluiting en omleidingen

 1. Weekendafsluiting vrijdag 20 augustus 21.00 uur tot maandag 23 augustus 5.00 uur.
  Tijdens het eerste weekend wordt de N44 aan beide zijden afgesloten vanaf de N14 tot aan de aansluiting met de A44. Overdag (tussen 08:00 – 20:00) wordt er één rijstrook opengesteld richting Den Haag. De kruisingen op de N44 blijven dag en nacht open. 
   
 2. Weekendafsluiting vrijdag 27 augustus 21.00 uur tot maandag 30 augustus 5.00 uur. 
  Tijdens het tweede weekend wordt de N44 geheel afgesloten voor verkeer vanaf de N14 tot aan de aansluiting met de A44. De kruisingen op de N44 blijven dag en nacht open.

De fietspaden en ventwegen blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Rijkswaterstaat plaatst borden met omleidingsroutes. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A4. Tuincentrum De Bosrand blijft bereikbaar.

In het verlengde van de A44 richting Amsterdam voert het project Rijnlandroute ook werkzaamheden uit. Deze conflicteren niet met elkaar.  

De omleidingen binnen Wassenaar zijn bedoeld voor verkeer dat herkomst of bestemming binnen Wassenaar heeft. Het centrum van Wassenaar, Duinrell en het strand blijven bereikbaar. Busmaatschappijen Arriva, EBS en HTMbuzz passen hun dienstregeling aan vanwege de werkzaamheden. Kijk voor meer informatie op www.arriva.nl, www.ebs-ov.nl of www.htm.nl

Wethouder Caroline Klaver van Wassenaar: ”De N44 is een drukke weg en de afsluiting gaan we zeker merken. We informeren bewoners en ondernemers zo goed als mogelijk maar enige vertraging is onvermijdelijk. Ik adviseer aan iedereen voor wie dat mogelijk is de fiets te nemen. Het fietspad blijft gewoon open en bovendien hebben we hier een leuke actie aan gekoppeld.”

Pak de fiets, en verdien je boodschappen terug

De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets tijdens de afsluitingen extra door middel van een fotowedstrijd op Facebook. Inwoners kunnen een ludieke foto van zichzelf op de fiets tijdens het weekend van de werkzaamheden sturen aan de gemeente. De drie leukste inzendingen ontvangen een waardebon van €100 van Peddler. Peddler is een dienst waarbij inwoners online bij lokale ondernemers kunnen shoppen. De aankopen worden op de een duurzame manier thuisbezorgd, via een elektrische bakfiets. 

Nieuwe verlichting

De openbare verlichting langs de N44 is aan vervanging toe. De verlichting voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en duurzaamheidseisen. Ook zijn de lichtmasten en de kabels aan vervanging toe. Voordat de lichtmasten kunnen worden vervangen, moeten eerst nog andere werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van kabels. Een deel van het weggedeelte loopt langs meerjarige eiken. Om te zorgen dat deze eiken tijdens de werkzaamheden niet beschadigen, worden daar de kabels met boringen van mast tot mast aangebracht. De nieuwe verlichting is energiezuiniger en geven minder licht af op de gevels van de woningen aan de N44. 

Actuele informatie 

Rijkswaterstaat verwacht een vertraging tussen de 10 en 30 minuten. Kijk voor actuele informatie over de afsluitingen en omleidingen op de website: www.vananaarbeter.nl, het bovenstaande kaartje of de factsheet van Rijkswaterstaat. Of bekijk hieronder de meest gestelde vragen. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de aannemer, firma Compass. Door de week  tussen 08:00 en 16:30  en in het weekend 24 uur per dag: 088 - 01 11 600 of Rijkswaterstaat: 0800 - 8002.

Meest gestelde vragen

Algemeen

Met de omleidingsroutes en verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden is het doel om het verkeer dat niet in Wassenaar hoeft te zijn, om te laten rijden via de A4. Voor het verkeer dat in Wassenaar moet zijn, als bestemming of vertrekpunt, zijn er omleidingsroutes om de vertraging zo klein/kort mogelijk te laten zijn. De overige maatregelen zijn ingesteld om het werk zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren en om de hulpdiensten elke bestemming te kunnen laten bereiken. 

Aanleiding

Waarom wordt de N44 afgesloten?
De openbare verlichting langs de N44 is aan vervanging toe. De verlichting voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en aan duurzaamheidseisen. Ook zijn de lichtmasten en de kabels aan vervanging toe. Voordat de lichtmasten kunnen worden vervangen, moeten eerst nog andere werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van kabels. Een deel van het weggedeelte loopt langs meerjarige eiken. Om te zorgen dat deze eiken tijdens de werkzaamheden niet beschadigen, worden daar de kabels met boringen van mast tot mast aangebracht. 

Bereikbaarheid

Kan ik (het centrum van) Wassenaar bereiken?
Ja, u kunt altijd (het centrum van) Wassenaar bereiken. Omdat de N44 is afgezet wegens werkzaamheden zult u een omleidingsroute moeten volgen. Zowel buiten als binnen Wassenaar zijn deze met gele borden aangegeven. Via de omleidingsroutes is Wassenaar bereikbaar via de Wassenaarseweg en de Wittenburgerweg. Hou hierbij rekening met een flinke vertraging die op kan lopen tot 30 minuten. 

Kan ik Kerkehout bereiken? 
Kerkehout is bereikbaar vanaf de Landscheidingsweg via de Zijdeweg (het gedeelte voor Van der Valk en de Landbouw). De toerit naar de hoofdrijbaan van de Rijksstraatweg wordt tijdens de afsluitingen gebruikt als verbindingsweg tussen de Zijdeweg en de oostelijke parallelweg van de Rijksstraatweg. Via de oostelijke parallelweg kan het verkeer van en naar Kerkehout rijden. Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in twee richtingen tussen de Zijdeweg en de parallelweg te begeleiden. 

Kan ik de Eikenhorstlaan e.o. en Raaphorstlaan bereiken? 
Op de Raaphorstlaan wordt tijdens de afzettingen het eenrichtingsverkeer opgeheven. Het verkeer van en naar de Eikenhorstlaan e.o. en Raaphorstlaan moet via Kerkehout rijden. Voor route zie onder ‘Kan ik Kerkehout bereiken?’ 

Wat zijn de omleidingen voor de (brom)fiets en voetgangers? 
Het (brom)fietspad langs de Rijksstraatweg blijft tijdens de werkzaamheden open voor het (brom)fietsverkeer. Het kan voorkomen dat het (brom)fietsverkeer door verkeersregelaars enkele minuten tegengehouden wordt. Ook de fietstunnels bij de Papeweg en de Houtlaan blijven open. Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de voetgangerstunnel bij Kerkehout. 

Hoe kom ik vanuit Wassenaar in Voorschoten? 
De afsluitingen hebben geen invloed op de (brom)fietsverbindingen tussen Wassenaar en Voorschoten. De kruispunten blijven open, u kunt dus wel de N44 oversteken. 

Hoe kom ik van Voorschoten naar Wassenaar? 
De afsluitingen hebben geen invloed op de (brom)fietsverbindingen tussen Voorschoten en Wassenaar. De kruispunten blijven open, u kunt dus wel de N44 oversteken

Zijn de sportvelden bereikbaar? 
Ja. Via de omleidingen zijn alle sportverenigingen bereikbaar. De bij het Wassenaars Sportcontact aangesloten verenigingen zijn apart geïnformeerd over de weekendafsluitingen en dat rekening gehouden moet worden met vertraging. 

Kan ik bij De Bosrand komen? 
Ja. Vanaf de Rozenweg kan de Rijksstraatweg overgestoken worden naar de oostelijke parallelweg waar De Bosrand aan ligt.

Zijn de woningen/bedrijven aan de oostelijke parallelweg/Nieuwe Weg bereikbaar? 
Ja. Vanaf de Rozenweg kan de Rijksstraatweg overgestoken worden naar de oostelijke parallelweg waar deze woningen en De Bosrand aan liggen. 

Kan ik bij Duinrell komen? 
Ja. Voor het verkeer vanuit het noorden hebben de werkzaamheden geen invloed op de route naar Duinrell. Via de N206 en N441 (Katwijkseweg) kan het verkeer, via de regulier bewegwijzerde route, naar Duinrell rijden. Vanuit het zuiden wordt het verkeer via de N14 naar Wassenaar geleid. Via de omleidingsroute in het dorp kan het verkeer naar Duinrell rijden. 

Kan ik bij de Wassenaarse Slag komen?
Ja. Voor het verkeer vanuit het noorden hebben de werkzaamheden geen invloed op de route naar de Wassenaarse Slag. Via de N206 en N441 (Katwijkseweg) kan het verkeer, via de regulier bewegwijzerde route, naar Wassenaarse Slag rijden. Vanuit het zuiden wordt het verkeer via de N14 naar Wassenaar geleid.

Hoe kom ik bij….? 
Bijna elk adres is bereikbaar, wel moet u rekening houden met vertragingen. De adressen die niet per auto bereikbaar zijn worden apart geïnformeerd door de aannemer. Voor lokaal verkeer raden we u aan om een ander vervoermiddel dan de auto te kiezen. Dit omdat de omleidingsroute voor de N44 door Wassenaar leidt. 

Is het benzinestation aan de Rijkstraatweg bereikbaar? 
Nee. Tijdens de werkzaamheden is het benzinestation niet te bereiken. 

Omleidingen

Waar kan ik informatie vinden over de omleidingsroutes? 
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de omleidingsroutes. Kijk ook op www.vananaarbeter.nl.

Het Wassenaarse wegennet is toch niet geschikt voor al het verkeer van de N44? 
De omleidingen binnen Wassenaar zijn bedoeld voor verkeer dat herkomst of bestemming binnen Wassenaar heeft. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A4. Vanuit het noorden beginnen deze omleidingen bij knooppunt Burgerveen. Vanuit het zuiden/oosten bij het Prins Clausplein. Verkeer vanuit Den Haag wordt via de A12 of N14 naar de A4 geleid. Vanuit de bollenstreek wordt het verkeer of via de A44 en knooppunt Burgerveen of via de noordzijde van Leiden naar de A4 geleid. 

Zijn er nog meer omleidingsroutes? En zo ja, is dat goed afgestemd? 
Ja. In dezelfde periode vinden, buiten de weekendafsluitingen van de N44, nog een aantal andere wegwerkzaamheden plaats waarvoor ook omleidingsborden nodig zijn. Deze zijn afgestemd of niet conflicterend met de bebording voor de N44. Het betekent wel dat er dan nog meer tijdelijke bebording in delen van het dorp staat. In het verlengde van de A44 richting Amsterdam voert het project Rijnlandroute ook werkzaamheden uit. Bewoners merken hier niets van, aangezien deze verkeersmaatregel in het verlengde is van de afsluiting op de N44.

Nood- en hulpdiensten

Hoe kunnen nood- en hulpdiensten mijn woning bereiken? 
Ingeval van spoed mogen nood- en hulpdiensten over het werkvak op de Rijksstraatweg rijden. Voorafgaand aan elke weekendafsluiting heeft de aannemer overleg met de nood- en hulpdiensten om de planning voor dat weekend door te nemen. 

Kunnen huisartsen, verloskundigen etc. mijn woning bereiken? 
Alle zorgverleners die bij de gemeente bekend zijn, zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. Zij moeten gebruik maken van de omleidingen. 

Werkzaamheden

Hoe lang is de vertraging? 
Rijkswaterstaat schat de vertraging 10-30 minuten.

Kan ik de N44 oversteken tijdens de afsluitingen?
Ja. In de nacht eventueel in combinatie met voorrangsregeling.

Waarom kan het onderhoud niet 's nachts plaatsvinden? 
Bepaalde werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd. Om de afsluiting zo kort mogelijk te houden wordt zo snel mogelijk achter elkaar gewerkt en zal ook overdag afgesloten moeten worden.

Wie moet ik aanspreken op de geluidsoverlast? 
Bel voor vragen en klachten naar Rijkswaterstaat: telefoonnummer 0800 - 8002

Waarom moet de Rijksstraatweg in twee richtingen tegelijk dicht? 
Uit veiligheidsoverwegingen, zowel voor voorbijrijdend verkeer als werknemers die de werkzaamheden moeten uitvoeren. 

Waarom kun je bij het Rozenplein niet linksaf richting de A44 op richting Leiden? (er wordt daar toch niet gewerkt?) 
Om te voorkomen dat verkeer vanuit Den Haag via het dorp naar de A44 rijdt. 

Ervaren van overlast

Wie moet ik aanspreken op de geluidsoverlast? 
Voor vragen of klachten over de asfalteringswerkzaamheden belt u met het publieksnummer van Rijkswaterstaat: 0800 - 8002. 

Waarom wordt de N44 in het weekend afgesloten, kan dat niet gewoon ’s nachts? 
De werkzaamheden worden uitgevoerd over de gehele breedte van de rijbaan daarom is voor veiligheid van de wegwerkers, gekozen voor een complete afsluiting. Tijdens beide weekenden zijn de afsluitingen gelijk gehouden, dit voor een duidelijk beeld naar de omgeving en om te voorkomen dat doorgang verkeer massaal door Wassenaar gaat sluipen (met verkeersonveiligheid als gevolg. De weekenden zijn ingepland na overleg met de alle wegbeheerders. Daarbij wordt gekeken naar andere werkzaamheden of grote evenementen binnen het netwerkschakeling. 

Waarom vindt er vooraf geen overleg plaats als er daadwerkelijk geen andere optie dan een complete weekendafsluiting wanneer dit het beste uit zou komen? Kan Rijkswaterstaat met ons schakelen en overleggen in de toekomst? 
Er vindt uitgebreid overleg plaats met diverse wegbeheerders, hulpdiensten, OV bedrijven, etc. De gemeente Wassenaar weegt tevens af hoe de bereikbaarheid van hun publiekstrekkers, en instellingen etc. gewaarborgd kan blijven. 

We voorzien nu al dat als dit doorgezet gaat worden we weinig klanten zullen krijgen in die weekenden en de omzetten zwaar zullen tegenvallen. Krijgen we dit gecompenseerd?
Als u van mening bent dat u onevenredig veel nadeel heeft van deze werkzaamheden dan kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen via de website van Rijkswaterstaat.

Techniek

In de bestaande situatie staan er lichtmasten in de buitenberm, zowel richting Den Haag als richting Amsterdam. In de nieuwe situatie komen er alleen lichtmasten in de buitenberm richting Amsterdam. Deze nieuwe lichtmasten zijn 12 meter hoog en voorzien van LED verlichting. 

Is de nieuwe verlichting energiezuinig en duurzaam? 
Het nieuwe ontwerp brengt een aantal voordelen met zich mee: 

 • nieuwe armaturen in combinatie met hogere masten zorgen voor minder strooilicht en gerichter verlichten. Dit resulteert in minder lichthinder voor dieren en omwonenden; 
 • door de lichtmasten aan één kant te plaatsen wordt er minder energie verbruikt (ca. 18.000 kWh op jaarbasis); 
 • er is minder CO2 uitstoot.