Wethouder neemt boek Bijzonder Berkheide in ontvangst (13-06-2017)

Vrijdag 9 juni ontving wethouder Leo Maat, samen met burgemeester Cornelis Visser van Katwijk, het eerste exemplaar van het boek ‘Bijzonder Berkheide’. Zij ontvingen het boek uit handen van voorzitter Ben ter Haar van de de stichting Berkheide Coepelduynen, uitgever van het boek.

Het boek is een initiatief van de Werkgroep Berkheide. Al ruim 40 jaar doet de werkgroep onderzoek naar de flora en fauna in dit gebied. Bij het 40-jarig jubileum van de werkgroep ontstond het idee om de kennis over het gebied in een populair geschreven boek breder te verspreiden. ‘Bijzonder Berkheide’ telt meer dan 300 pagina’s en ruim 1.400 foto’s van dit prachtige duingebied tussen Katwijk en Wassenaar. De flora en fauna worden uitgebreid beschreven en in beeld gebracht, evenals de geschiedenis van het gebied, de cultuurhistorische aspecten en de functies die het duingebied door de eeuwen heen heeft gehad en nog steeds heeft. Het is te koop in de boekhandels in de regio en via diverse webshops.

Wethouder Maat sprak bij de ontvangst van het boek:
‘Wassenaar en Katwijk zijn heel verschillende dorpen. Dat zal niemand ontkennen. Maar we hebben ook veel dingen gemeen. We liggen aan de kust en we delen een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. In onze ogen, natuurlijk het allermooiste. Allebei zijn we onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Allebei zijn we, samen met Staatsbosbeheer en Dunea, hoeders van het duingebied Meijendel en Berkheide. Niet voor niets hebben een cultuurhistorisch convenant gesloten voor dit gebied. Dat onze gezamenlijke inspanningen niet voor niets zijn, laat dit prachtige boek ‘Bijzonder Berkheide’ zien. Berkheide in al haar facetten, in woord en geschrift. Een bijzondere parel binnen een bijzonder gebied, met haar zeldzame flora en fauna, zoals rugstreeppad, parnassia, blauwborst en buizerdmos. We zijn de stichting Berkheide Coepelduynen dankbaar dat zij laat zien waarom dit gebied ecologisch van onschatbare waarde is. En het is fantastisch dat zoveel mensen in deze regio ervan genieten. Zoals velen hier weten, hebben we in Wassenaar juist om die redenen zorg om onze groene zone, waar ook Berkheide deel van uitmaakt. Laten we onze zorg voor dit prachtige gebied meenemen naar de plannen die we nu maken voor de inrichting van de groene zone tussen Katwijk en Wassenaar. Dit gebied is de groene achtertuin van de Randstad. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. De reden daarvoor ligt besloten in dit boek.’

Foto-informatie: Uitreiking eerste exemplaar aan burgemeester Visser van Katwijk (links) en wethouder Leo Maat  (rechts) door voorzitter Ben ter Haar (midden)

Top