Werkzaamheden Prinsenwijk in oktober van start (02-10-2019)

De gemeente Wassenaar start in oktober met het vervangen van de riolering en de herinrichting van verschillende woonstraten in de Prinsenwijk (De Paauw). In de woonstraten Prinses Marielaan, Victorialaan, Pieter Twentlaan en Raadhuislaan worden ook veiligheidsmaatregelen genomen om de woonstraten in te richten als 30km wegen. Daarnaast krijgt de Raadhuislaan een kwaliteitsimpuls. Het streven is om deze historische oprijlaan - naar het Raadhuis De Paauw - een meer bij de De Paauw horende uitstraling te geven.  

Duurzaam veilige inrichting

De aanleiding voor het groot onderhoud in de woonstraten Prinses Marielaan, Victorialaan, Pieter Twentlaan en Raadhuislaan is het verouderde rioolstelsel. Dit rioolstelsel wordt dan ook vervangen. Daarbij is groot onderhoud aan de verhardingen nodig en zijn de woonstraten nog niet duurzaam veilig (30km weg) ingericht. Met het vervangen van de riolering en het onderhoud aan de verhardingen worden de straten direct ook duurzaam ingericht. Dat wil zeggen een 30km inrichting met de bijbehorende snelheidsremmende maatregelen. Wethouder Caroline Klaver is trots op de ontwikkelingen en vult aan: “Er is heel hard nagedacht over de nieuwe inrichting van de straten in de Prinsenwijk.  Door de bewoners, de landschapsarchitect en cultuurhistorische deskundigen van de Paauw.  Voor alle verkeersgebruikers wordt het een grote verbetering en sluit het mooi aan bij landgoed de Paauw.”

Planning

Inmiddels is de aanbesteding afgerond en is bekend geworden dat de fa. Van Egmond wegenbouw uit Rijnsburg de werkzaamheden gaat uitvoeren. De uitvoerende werkzaamheden starten in oktober. Onderstaande een grove planning van de werkzaamheden per woonstraat. Ook vindt er voor aanvang van de werkzaamheden een bewonersavond plaats en worden de bewoners gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte gehouden.

Prinses Marielaan    start 21 oktober 2019 tot 1 februari 2020
Victorialaan start 3 februari 2020 tot 29 februari 2020
Pieter Twentlaan start 30 maart 2020 tot 25 april 2020
Raadhuislaan  start 28 februari 2020 tot 31 januari 2020 en van 16 april 2020 tot 16 mei 2020

Top