Wassenaarder Prof. dr. J. (Jarig) van Sinderen koninklijk onderscheiden (08-11-2019)

Bij zijn afscheid van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de 66-jarige prof. dr. J. (Jarig) van Sinderen donderdag 7 november benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Wassenaarse burgemeester Leendert de Lange reikte deze koninklijke onderscheiding uit in Pulchri Studio in Den Haag.

De Wassenaarse topeconoom ontving de koninklijke onderscheiding op grond van zijn grote verdiensten in zijn vakgebied. Bij de ACM trad de heer Van Sinderen op als ‘chief economist’. In deze functie gaf hij leiding aan het zogeheten Economisch Bureau en het interne opleidingsprogramma van de ACM Academie.

‘Als topeconoom en als wetenschapper heeft de heer van Sinderen een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het economische beleid van ons land. Zijn betrokkenheid bij de publieke zaak is groot, onmiskenbaar en verdient waardering’, aldus burgemeester Leendert de Lange.

De ACM komt voort uit een fusie per 1 april 2013 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit. De organisatie fungeert sindsdien als onafhankelijke toezichthouder die zich richt op zowel de mededinging en de consumentenbescherming, als de regulering van belangrijke sectoren als de telecom, vervoer, post en energie.

In 2006 trad de heer Van Sinderen als chief economist in dienst van de NMa. Vóór die tijd bekleedde hij gedurende bijna twintig jaar diverse gezaghebbende, leidinggevende functies op het ministerie van economische zaken. Vanaf 2001 werkte de heer Van Sinderen vervolgens als secretaris-directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en, vanaf najaar 2003, als plaatsvervangend directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de loopbaan van de heer Van Sinderen spelen onderwijs en wetenschap een belangrijke rol. Zo treedt hij al sinds 1991 op als deeltijd hoogleraar Economische Politiek aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als mede-initiatiefnemer, docent en, van 1990 tot 1997, directeur is hij daarnaast volop actief geworden bij de Beroepsopleiding (tot) Financieel Economisch Beleidsmedewerker van de rijksoverheid. Ook aan de ‘eigen’ ACM Academie heeft de heer Van Sinderen les gegeven.

De heer Van Sinderen bekleedde en bekleedt bovendien uiteenlopende nevenfuncties. Zo werd hij in 2006 benoemd tot voorzitter van de Stichting Internationaal Statistisch Studiefonds. Deze financiert de tweejaarlijkse Jan Tinbergen Awards for Young Statisticians.

Vanuit zijn hoedanigheid als hoogleraar trad de heer Van Sinderen bovendien in 2012 toe tot het zogeheten Analistennetwerk Nationale Veiligheid. Ook het RIVM, de AIVD, TNO en Instituut Clingendael maken deel uit van dit overleg van kennisinstellingen. Het houdt zich bezig met het uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot de nationale veiligheid.

Foto-informatie: de heer Jarig van Sinderen, burgemeester Leendert de Lange, mevrouw Marion Gout-van Sinderen (partner van de heer van Sinderen).

Top