Wassenaar als eerste aangesloten op Europees identificatienetwerk eIDAS (05-01-2017)

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten zijn als eerste gemeenten in Nederland aangesloten op het eIDAS-netwerk. ‘eIDAS’ staat voor ‘Electronic Identification and Trust Services for electronic transactions in the Internal Market’. Inwoners kunnen door eIDAS eenvoudiger overheidsdiensten afnemen in een ander land.

Vanaf september 2018 zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht elkaars identificatiemiddelen te accepteren voor grensoverschrijdende dienstverlening van de overheid. Dit maakt het voor alle burgers en bedrijven binnen Europa mogelijk op digitale wijze zaken te doen met buitenlandse overheden. Nederlandse burgers kunnen met hun DigiD-account inloggen op andere plekken in Europa. Burgers uit andere lidstaten kunnen op hun beurt in Nederland inloggen met hun eigen identificatiesysteem.

Veel voordelen voor expats

Wassenaar is een dorp met een sterk internationaal karakter. De gemeente Wassenaar wil een moderne dienstverlener zijn voor al haar inwoners. Dus ook voor expats, die Wassenaar als tijdelijke woonplaats hebben. Voor hen heeft het inloggen via eIDAS veel voordelen. Ze hoeven niet meer speciaal langs te komen bij de balie voor een akte of een uittreksel van hun persoonsgegevens. Een verklaring dat een kind onderwijs in het buitenland volgt, is nu gewoon online verkrijgbaar. Op de website van de gemeente is in het Engels alle informatie te vinden over diensten en producten die online beschikbaar zijn.

Wethouder Freddy Blommers (dienstverlening): ‘Wassenaar is landelijk een van de hotspots voor expats. Samen met Amstelveen herbergt Wassenaar relatief de meeste expats binnen haar gemeentegrenzen. Maar liefst 2000 van de 25.000 inwoners komen uit het buitenland. Wij vinden het belangrijk dat deze groep dezelfde diensten kan afnemen als onze Nederlandse inwoners. eIDAS maakt veel papieren rompslomp en telefoontjes overbodig. Dat scheelt veel tijd voor de toch al drukbezette expats, die gewend zijn hun zaken online te regelen.’

Onderdeel van een pilot

De aansluiting van Wassenaar en Voorschoten op eIDAS is onderdeel van een pilot, waarbij het eIDAS-systeem wordt getest. Ruim 70 gemeenten nemen deel aan deze pilot. De komende periode worden steeds meer Europese landen aangesloten op het eIDAS-netwerk. Het is de bedoeling dat alle overheidsorganisaties binnen de Europese Unie voor september 2018 eIDAS hebben ingevoerd.

Een snelle aansluiting op eIDAS past binnen het dienstverleningsbeleid van de gemeente Wassenaar. Op de landelijke lijst van digitale dienstverlening door de overheid, was de gemeente een van de snelste stijgers. Dit leverde Wassenaar in 2016 de 16e plek op in de landelijke lijst van digitale dienstverleners binnen de overheid.

Top