Voorlopig ontwerp voor openbare ruimte Dorpshaven gereed (24-08-2018)

Dit item is verlopen op 22-09-2018.

Aantrekkelijke plek, auto te gast

Het voorlopige ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de kop van de haven en het havenkanaal is gereed. Landschapsarchitect Dijk&co heeft samen met het ontwerpteam, dat bestaat uit bewoners en ondernemers uit de omgeving, een ontwerp gemaakt voor het gebied direct rondom het water. Op maandag 3 september wordt dit ontwerp aan de commissie Leefomgeving gepresenteerd. Op woensdag 5 september organiseert de gemeente een inloopavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden om hen te informeren over de plannen. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om het ontwerp vast te stellen.

Kwaliteitsimpuls

Het is al jaren een wens in Wassenaar om de Dorpshaven aantrekkelijker te maken. Deze beeldbepalende plek heeft alles in zich om een van de hotspots van Wassenaar te worden. Vorig jaar is de gemeente  - op verzoek van de gemeenteraad -  hiermee van start gegaan. Onderdeel van het proces naar een mooiere dorpshaven is de herinrichting van de openbare ruimte. Het nieuwe ontwerp voor de openbare ruimte zal een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied en de juiste omstandigheden creëren om specifieke locaties in het gebied verder te ontwikkelen. Dat maakt het ontwerp bestemmingsplan dat nu in voorbereiding is mogelijk. Dit bestemmingsplan wordt in het najaar gepubliceerd.

Water en groen

Bij het ontwerpen is rekening gehouden met de vier deelgebieden van de haven en het havenkanaal: de kop van de haven, De Werven (naast het gemeentekantoor), Hofcampveld en de Wassenaarse Wetering. Deze delen hebben elk hun eigen functies en karakter, en hier horen specifieke materialen, accenten en inrichtingselementen bij. Doordat er één kadeprofiel ontworpen is, waarbij steeds een bepaalde verdeling van de ruimte wordt aangehouden, wordt het langgerekte gebied rondom het water toch een eenheid. Belangrijk aspect in het ontwerp is om het water beter toegankelijk te maken als onderdeel van de omgeving. Dit wordt gedaan door het toepassen van lage vlonders en vis- en verblijfsplekken langs de kant. Ook wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van het groen, onder andere bij het Hofcampveld en De Werven.

Parkeren en verkeer

Een andere belangrijke verandering zal te zien zijn op de Kop van de haven. Dit gebied krijgt de functies verblijven en recreëren. Dat betekent dat hier meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers en dat de auto hier te gast zal zijn. Om deze functies goed tot hun recht te laten komen verdwijnen hier een aantal parkeerplaatsen. Deze worden elders gecompenseerd; nabij de Havenstraat en het gemeentekantoor. Ook worden er suggesties gedaan voor verkeerskundige aanpassingen, naar aanleiding van een verkeerskundige analyse die uitgevoerd is. Naar aanleiding hiervan wordt geadviseerd om ‘shared space’ toe te passen op de Oostdorperweg aan de kop van de haven en bij de Hofcampweg ter hoogte van de Gamma. Dat betekent dat de auto op deze locaties te gast zal zijn. Verder is geadviseerd de Oostdorperweg vanaf de kop van de haven tot aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat in te richten als 30km zone. Evenals de Hofcampweg tot voorbij de kruising met de Dr. Weederlaan.

Ontwerp ter inzage en inloopavond

Op woensdag 5 september organiseert de gemeente een inloopavond. Geïnteresseerden kunnen de plannen dan tussen 19.00 en 21.00 uur komen bekijken op het plein aan de Kop van de haven. Het voorlopige ontwerp ligt vanaf 28 augustus t/m 21 september 2018 ter inzage op het gemeentekantoor Wassenaar, Johan de Wittstraat 45 en is vanaf die datum ook online te bekijken op www.dorpshavenwassenaar.nl (onder ‘downloads’).

Reacties

Tot 21 september 2018 kunnen schriftelijke reacties ingediend worden via de mail (dorpshaven@wassenaar.nl) of per post (Gemeente Wassenaar, t.a.v. Ruud van der Mark, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar).

Levendige haven

De haven moet de plek worden waar je straks aan het water op een terras kan zitten en met een huurboot het water op kunt gaan. Een plek waar startende ondernemers elkaar kunnen inspireren in een bedrijfsverzamelgebouw. Kortom, een plek aan het water waar Wassenaarders én bezoekers graag hun tijd doorbrengen.

Top