Verwijderen bootjes en bootaanhanger (10-09-2020)

De eigenaar van de bootjes en de bootaanhanger (zie foto’s) liggend op de kant op de Lignestraat worden verzocht deze van de openbare weg te verwijderen.

De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de boot / bootaanhanger te verwijderen. Na deze termijn worden de boten en de bootaanhanger zo nodig door de gemeente verwijderd en worden de kosten op de eigenaar verhaald.

Meer informatie

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

  

Top