Verwijderen aanhangwagen met bootje (10-09-2020)

De eigenaar van de aanhanger met bootje (zie foto) dat geplaatst is op de Van Duivenvoordelaan, op de parkeerplaats ter hoogte van de gele flat, wordt verzocht deze van de openbare weg te verwijderen.

De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving de aanhanger te verwijderen. Na deze termijn wordt de aanhanger zo nodig door de gemeente verwijderd en worden de kosten op de eigenaar verhaald.

Meer informatie

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers)

Top