Verwijderen aanhangwagen Menkenlaan (13-09-2017)

Dit item is verlopen op 21-09-2017.

De eigenaar van de aanhangwagen die geparkeerd staat op de Menkenlaan (parkeerplaats) wordt verzocht deze van de openbare weg te verwijderen. We geven de eigenaar van dit voertuig een termijn van 7 dagen na bovenstaande datum om dit voertuig te verwijderen. Bij niet voldoen zullen wij, op uw kosten, dit voertuig na de termijn van 7 dagen verwijderen. De bevoegdheid berust op artikel 5:21 e.v. van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 125 van de Gemeentewet.

Meer informatie

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 14070.

Top